Beursencyclopedie

Emotie-economie

BRON: EMOTIE-ECONOMIE VAN HENRIETTE PRAST | AUTEUR: BELEGGER.NL
Emotie-economie wordt ook wel de mythe van de persoonlijke financiële planning genoemd.

Persoonlijke financiële planning gaat over keuzes op het gebied van werk en vrije tijd, op het gebied van consumeren en sparen, en op het gebied van beleggen. Wetenschappelijk is aangetoond dat financieel en economisch gedrag van individuen onder invloed staat van emotionele factoren.

Zeven wetten
De zeven wetten van de emotie-economie zijn wetmatigheden in de financiële keuzes van mensen. Deze wetten zijn afgeleid van wat mensen in de praktijk doen.

1. De wet van de verliesaversie.
Het psychologisch aspect van verlies is meer dan twee keer zo groot als het psychologisch aspect van winst.
2. Mensen hebben een asymmetrische risicohouding. In het winstdomein zijn mensen risicomijdend. In het verliesdomein heeft een individu juist een voorkeur voor risico. Dat betekent dat een persoon bereid is te betalen voor meer risico in plaats van daarvoor betaald worden.
3. Mensen prefereren de middenweg.
Dat betekent dat een aanbieder van financiële producten de keuze van de klant kan sturen door de manier waarop een product wordt aangeboden.
4. Mensen hebben een zelfbeheersingprobleem. Mensen maken op korte termijn keuzes die hun welzijn over de gehele planningshorizon aantasten.
5. Mensen zijn financieel analfabeet.
De financiële deskundigheid van mensen is heel beperkt.
6. Mensen zijn rampbijziend.
Als de kans op een gebeurtenis onder een bepaalde drempelwaarde komt, doen mensen net als de kans nihil is.
7. Mensen filteren informatie asymmetrisch. Mensen horen graag informatie die bevestigt wat ze toch al denken, en sluiten hun ogen voor informatie die indruist tegen hun opinie.

Term toevoegen
Help mee de Beursencyclopedie te laten groeien tot iets unieks. Hebt u een woord dat u wilt toevoegen of een suggestie om een begrip verder uit te breiden, of aan te passen, dan zijn wij en de rest van beleggend Nederland hier erg blij mee.
Nieuwe term toevoegen

Koersen

Indices
Er zijn momenteel geen koersen beschikbaar
 koers%
 koers%
Stijgers & Dalers
Stijgers Laatst+/-%tijd
Er zijn momenteel geen stijgers
 
Dalers Laatst+/-%tijd
Er zijn momenteel geen dalers