Vopak Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Vopak Koninklijke

AEX:VPK, NL0009432491
38,010 17:29
-0,040 ( -0,11% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1492,1 1650,1 1329,2 1286,4
Operationele kosten 996,9 950,7 950,8 918,6
Afschrijvingen 259,7 269,6 274,9 270,8
BedrijfsResultaat 540,1 739,5 390,2 430,6
Resultaat voor belastingen 444 652,1 300,5 349,1
Belastingen 117,3 72,5 25,3 58,6
CashFlow -71,9 228,8 -190,5 -47,3
Nettowinst 282,2 534 235,4 254,5

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 3496 3553 3488,1 3736,3
Immateriële activa 89,8 145,8 148,8 155,9
Financiële activa 1108,2 1137,8 1018,6 1145,9
Vaste activa 4855,9 4974 4701,4 5092,9
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 102 108,3 106,1 101,1
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 109,9 306 130 77,5
Vlottende activa 641,3 608 413,1 422
Totaal activa 5497,2 5582 5114,5 5514,9
Gewoon kapitaal 2009,4 2399,7 2480 2682,8
Preferent kapitaal -127,72 -121,52 -189,32 -124,52
Aandeel van derden 151 159,3 155,9 161,5
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2761,6 2452,8 1977,5 2060,2
Kortlopende schulden 575,2 570,2 501,1 610,4
Totaal passiva 5497,2 5582 5114,5 5514,9

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 3639 3580 3639 3663
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 127840 127840 127840 127840
Winst per aandeel 2,21 4,19 1,84 1,99
Dividend per aandeel 1 1,05 1,05 1,1
Cashflow per aandeel 6,01 5,6 5,23 5
Intrinsieke waarde per aandeel 14,72074 17,72419 18,35083 19,88712
Koers-winstverhouding 17,95023 10,71002 19,875 0
Dividend rendement (%) 2,5208 2,33983 2,87121 0
Rendement eigen vermogen (%) 14,04 22,25 9,49 9,49
Koers einde boekjaar 39,67 44,875 36,57 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding