Akzo Nobel

AEX:AKZA, NL0013267909
89,760 17:35
-0,040 (-0,04%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 14.197,009.612,009.256,009.276,00
Operationele kosten 11.477,007.920,007.544,005.669,00
Afschrijvingen 606,00607,00239,00360,00
BedrijfsResultaat 1.516,001.224,006.923,00
Resultaat voor belastingen 1.448,00764,00573,00785,00
Belastingen 394,00253,00118,00230,00
CashFlow 115,00-105,00-7.496,00-1.534,00
Nettowinst 970,00832,006.674,00539,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 4.190,001.832,001.748,001.700,00
Immateriële activa 4.413,003.409,003.458,003.625,00
Financiële activa 719,001.319,001.406,002.012,00
Vaste activa 10.339,007.135,007.171,008.240,00
Voorraden 1.532,001.094,001.139,001.139,00
Debiteuren 2.272,001.700,001.843,001.812,00
Overige vorderingen 59,0062,0074,0063,00
Liquide middelen 1.479,001.322,002.799,001.271,00
Vlottende activa 5.857,009.043,0011.613,004.744,00
Totaal activa 16.196,0016.178,0018.784,0012.984,00
Gewoon kapitaal 6.553,005.865,0011.834,006.350,00
Preferent kapitaal 5.302,634.590,7410.363,546.250,20
Aandeel van derden 481,00442,00204,00218,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.949,003.549,003.066,003.414,00
Kortlopende schulden 4.213,006.322,003.680,003.002,00
Totaal passiva 16.196,0016.178,0018.784,0012.984,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 46.00035.70034.50033.800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 252.190252.630256.230199.600
Winst per aandeel 3,853,2926,052,70
Dividend per aandeel 1,652,501,801,90
Cashflow per aandeel 5,143,840,630,17
Intrinsieke waarde per aandeel 24,3320,7244,3929,91
Koers-winstverhouding 15,4322,193,0433,57
Dividend rendement (%) 2,783,422,272,10
Rendement eigen vermogen (%) 14,8014,1956,408,49
Koers einde boekjaar 59,3973,0279,2090,64