Akzo Nobel » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Akzo Nobel

AEX:AKZA, NL0013267909
87,900 17:29
+0,050 ( +0,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014201520162017
Omzet 14.296,0014.859,0014.197,009.612,00
Operationele kosten 12.120,0012.160,0011.477,007.920,00
Afschrijvingen 620,00648,00606,00607,00
BedrijfsResultaat 1.008,001.514,001.516,001.224,00
Resultaat voor belastingen 852,001.407,001.448,00764,00
Belastingen 252,00407,00394,00253,00
CashFlow -353,00-344,00115,00-105,00
Nettowinst 546,00979,00970,00832,00

Balans (x 1.000.000)

  2014201520162017
Materiële activa 3.835,004.003,004.190,001.832,00
Immateriële activa 4.142,004.156,004.413,003.409,00
Financiële activa 996,001.068,00719,001.319,00
Vaste activa 10.125,0010.284,0010.339,007.135,00
Voorraden 1.545,001.504,001.532,001.094,00
Debiteuren 2.246,002.267,002.272,001.700,00
Overige vorderingen 88,0069,0059,0062,00
Liquide middelen 1.732,001.365,001.479,001.322,00
Vlottende activa 6.174,005.679,005.857,009.043,00
Totaal activa 16.299,0015.963,0016.196,0016.178,00
Gewoon kapitaal 5.790,006.484,006.553,006.307,00
Preferent kapitaal 4.834,895.388,035.302,635.032,74
Aandeel van derden 477,00496,00481,00442,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 5.082,004.386,004.949,003.549,00
Kortlopende schulden 4.950,004.597,004.213,006.322,00
Totaal passiva 16.299,0015.963,0016.196,0016.178,00

Overige Data

  2014201520162017
Aantal werknemers 47.20745.56846.00035.700
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 246.040248.980252.190252.630
Winst per aandeel 2,223,933,853,29
Dividend per aandeel 1,451,551,652,50
Cashflow per aandeel 3,304,565,143,84
Intrinsieke waarde per aandeel 22,0824,4924,3322,47
Koers-winstverhouding 25,9715,6915,4322,19
Dividend rendement (%) 2,522,512,783,42
Rendement eigen vermogen (%) 9,4315,1014,8013,19
Koers einde boekjaar 57,6561,6859,3973,02