Wessanen » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Wessanen

AEX:WES, NL0000395317
11,350 17:35
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 523 570 625,8 628,4
Operationele kosten 488,4 535,7 577,1 577,3
Afschrijvingen 8,7 7,8 9,9 15
BedrijfsResultaat 42,2 32,9 47,7 50,5
Resultaat voor belastingen 32,3 32,5 46,8 50
Belastingen 4,5 9,7 10,8 14
CashFlow -4,7 -22,3 4,3 12,1
Nettowinst 37,3 22,8 36 36

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 51,2 58,4 69,5 0
Immateriële activa 203,3 206,6 212,3 0
Financiële activa 0,6 0,2 0,3 0
Vaste activa 263,9 272,2 289,1 0
Voorraden 68,5 76,5 68,4 0
Debiteuren 101 98,8 95,1 0
Overige vorderingen 0,4 0,8 1 0
Liquide middelen 9,4 13,8 17,3 0
Vlottende activa 194,8 204,8 196,8 0
Totaal activa 458,7 477 485,9 0
Gewoon kapitaal 191,2 227,7 257,1 0
Preferent kapitaal -16,2 -17,5 -17,7 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 102,8 84,4 84,2 0
Kortlopende schulden 164,7 164,9 144,6 0
Totaal passiva 458,7 477 485,9 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 904 993 1188 1350
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 76000 76000 76100 76500
Winst per aandeel 0,49 0,3 0,47 0,47
Dividend per aandeel 0,11 0,12 0,13 0,14
Cashflow per aandeel 0,3 0,5 0,55 0,71
Intrinsieke waarde per aandeel 2,30395 2,39658 2,86216 3,22078
Koers-winstverhouding 19,08163 44,36667 36,55319 16,98936
Dividend rendement (%) 1,17647 0,90158 0,75669 1,75329
Rendement eigen vermogen (%) 20,34 11,92 15,81 14
Koers einde boekjaar 9,35 13,31 17,18 7,985

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding