Corbion » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Corbion

AEX:CRBN, NL0010583399
28,100 17:29
+0,220 ( +0,79% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 918,3 911,3 891,7 897,2
Operationele kosten 848,4 820,5 819,9 833,7
Afschrijvingen 45,9 49,5 45,2 42
BedrijfsResultaat 108 125,3 110,9 83
Resultaat voor belastingen 102,2 117,9 97,7 69,8
Belastingen 22 14,3 13,1 15,5
CashFlow -17,5 -30,6 -17,9 7,6
Nettowinst 80,2 103,6 84,6 54,3

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 307,4 297,2 280 368,9
Immateriële activa 138,6 138,2 130,3 139,2
Financiële activa 7,9 5,8 62,6 81
Vaste activa 469,8 466,6 498,1 616,2
Voorraden 133 137,7 128,3 152,7
Debiteuren 96,9 111,7 109,5 119,6
Overige vorderingen 0,5 6,2 10,7 9,3
Liquide middelen 92,1 60,8 38,1 47,1
Vlottende activa 338,2 376,4 332,7 349,6
Totaal activa 808 843 830,8 965,8
Gewoon kapitaal 487,8 498,5 489,3 520,2
Preferent kapitaal 68,04 86,69 64,44 71,11
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 179,3 167,9 141,6 185,6
Kortlopende schulden 140,9 176,6 199,9 260
Totaal passiva 808 843 830,8 965,8

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1673 1684 1794 2040
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 62310 60140 59240 59240
Winst per aandeel 1,3 1,74 1,44 0,92
Dividend per aandeel 0,43 0,56 0,56 0,56
Cashflow per aandeel 1,77 2,04 1,99 1,68
Intrinsieke waarde per aandeel 7,41197 7,74493 7,70544 8,22569
Koers-winstverhouding 17,16538 14,61494 18,75 0
Dividend rendement (%) 1,92695 2,20212 2,07407 0
Rendement eigen vermogen (%) 16,44 20,78 17,29 10,44
Koers einde boekjaar 22,315 25,43 27 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding