Corbion » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Corbion

AEX:CRBN, NL0010583399
29,900 17:25
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 911,3 891,7 897,2 0
Operationele kosten 820,5 819,9 833,7 0
Afschrijvingen 49,5 45,2 42 0
BedrijfsResultaat 125,3 110,9 83 0
Resultaat voor belastingen 117,9 97,7 69,8 0
Belastingen 14,3 13,1 15,5 0
CashFlow -30,6 -17,9 7,6 0
Nettowinst 103,6 84,6 54,3 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 297,2 280 368,9 0
Immateriële activa 138,2 130,3 139,2 0
Financiële activa 5,8 62,6 81 0
Vaste activa 466,6 498,1 616,2 0
Voorraden 137,7 128,3 152,7 0
Debiteuren 111,7 109,5 119,6 0
Overige vorderingen 6,2 10,7 9,3 0
Liquide middelen 60,8 38,1 47,1 0
Vlottende activa 376,4 332,7 349,6 0
Totaal activa 843 830,8 965,8 0
Gewoon kapitaal 498,5 489,3 520,2 0
Preferent kapitaal 86,69 64,44 71,11 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 167,9 141,6 185,6 0
Kortlopende schulden 176,6 199,9 260 0
Totaal passiva 843 830,8 965,8 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 1684 1794 2040 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 60140 59240 59240 0
Winst per aandeel 1,74 1,44 0,92 0
Dividend per aandeel 0,56 0,56 0,56 0
Cashflow per aandeel 2,04 1,99 1,68 0
Intrinsieke waarde per aandeel 7,74493 7,70544 8,22569 0
Koers-winstverhouding 14,61494 18,75 0 0
Dividend rendement (%) 2,20212 2,07407 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 20,78 17,29 10,44 0
Koers einde boekjaar 25,43 27 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding