Hunter Douglas

AEX:HDG.NL, ANN4327C1220
172,000 14:37
+0,200 (+0,12%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.246,003.738,903.767,003.549,00
EBITDA (mln.) 381,20499,50458,00342,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 279,20389,90336,00189,00
Resultaat voor belasting (mln.) 260,00370,30344,00189,00
Netto winst (mln.) 219,00268,90278,00116,00
Winst per aandeel 6,297,737,993,34
Koers winst verhouding 13,807,537,2619,22
Dividend per aandeel 1,852,002,10
Dividend rendement 2,13%3,44%3,62%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 522,00491,60506,00621,00
Immateriële activa 1.062,001.079,701.409,001.418,00
Financiële activa 73,0081,0056,0069,00
Vaste activa 1.821,001.783,702.258,002.255,00
Voorraden 727,00771,40618,00604,00
Debiteuren 505,00513,70398,00407,00
Overige vorderingen 59,0035,0037,0038,00
Liquide middelen 66,0031,6039,0047,00
Vlottende activa 1.553,001.522,001.216,001.224,00
Totaal activa 3.374,003.305,703.474,003.479,00
Gewoon kapitaal 1.384,001.515,501.798,001.925,00
Preferent kapitaal 39,50-274,90-148,35-118,00
Aandeel van derden 24,009,001,001,00
Langlopende schulden 1.055,00811,00888,00510,00
Kortlopende schulden 911,00971,00787,001.043,00
Totaal passiva 3.374,003.305,703.474,003.479,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 22.74423.61824.72022.871
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 35.43035.43034.79034.790
Cashflow per aandeel 3,199,3113,4213,77
Intrinsieke waarde per aandeel 55,33
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,16
Rendement eigen vermogen (%) 15,8217,7415,466,03
Koers einde boekjaar 86,8358,2058,0064,20