GEOJUNXION

AEX:GOJXN.NL, NL0000430106
1,390 16:58
+0,055 (+4,12%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1,381,001,061,97
EBITDA (mln.) -1,65-1,31-1,20-0,65
Bedrijfs resultaat (mln.) -3,80-3,71-4,87-1,36
Resultaat voor belasting (mln.) -3,81-3,68-4,92-1,52
Netto winst (mln.) -2,85-3,11-3,95-1,25
Winst per aandeel -0,76-0,84-1,06-0,29
Koers winst verhouding -8,80-3,05-2,06-6,24

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 0,070,030,330,43
Immateriële activa 11,9610,136,896,71
Vaste activa 13,4012,1010,1310,34
Debiteuren 0,500,330,280,53
Liquide middelen 4,112,190,521,11
Vlottende activa 4,612,520,801,91
Totaal activa 18,0114,6210,9412,24
Gewoon kapitaal 16,8813,649,699,26
Preferent kapitaal 8,356,612,545,06
Langlopende schulden 0,230,190,441,62
Kortlopende schulden 0,910,790,811,36
Totaal passiva 18,0114,6210,9412,24

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1025715
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7303.7303.7304.240
Cashflow per aandeel -0,49-0,36-0,32-0,18
Intrinsieke waarde per aandeel 4,533,662,60
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,480,700,84
Rendement eigen vermogen (%) -16,86-22,81-40,80-13,51
Koers einde boekjaar 6,692,562,181,81