Stern Groep

AEX:STRN, NL0000336303
12,100 17:13
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 1.106,991.133,621.112,86996,01
Operationele kosten 1.088,251.120,921.105,61993,28
Afschrijvingen 7,927,767,5624,88
BedrijfsResultaat 18,7812,767,4231,45
Resultaat voor belastingen 15,389,443,411,80
Belastingen 4,031,942,923,01
CashFlow 0,390,23-0,48-0,07
Nettowinst 11,357,500,4921,38

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 280,29297,06327,49120,97
Immateriële activa 30,0130,5030,5722,40
Financiële activa 12,2214,3415,6414,55
Vaste activa 344,96362,46391,77278,61
Voorraden 222,80227,21237,56201,40
Debiteuren 47,5824,5735,3041,73
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,991,220,750,68
Vlottende activa 278,90262,65283,63253,20
Totaal activa 623,85625,11675,40573,42
Gewoon kapitaal 156,99159,35155,16152,64
Preferent kapitaal 30,0238,4340,2216,04
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 9,01209,19246,89145,42
Kortlopende schulden 457,85256,57273,35241,61
Totaal passiva 623,85625,11675,40573,42

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.0512.1062.0991.858
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.9205.9205.9205.920
Winst per aandeel 2,001,320,093,77
Dividend per aandeel 1,001,000,003,50
Cashflow per aandeel 9,0410,868,710,61
Intrinsieke waarde per aandeel 25,5625,9626,2122,43
Koers-winstverhouding 8,8615,15158,893,82
Dividend rendement (%) 5,645,000,0024,31
Rendement eigen vermogen (%) 7,234,710,3114,00
Koers einde boekjaar 17,7220,0014,3014,40