Beter Bed Holding » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Beter Bed Holding

AEX:BBED, NL0000339703
3,905 17:35
+0,065 ( +1,69% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 385,44 410,46 416,43 396,33
Operationele kosten 354,74 384,42 402 420,02
Afschrijvingen 9,82 11,17 12,85 16,19
BedrijfsResultaat 30,7 26,04 14,42 -15,86
Resultaat voor belastingen 30,65 25,88 14,02 -12,36
Belastingen 8,09 6,86 4,49 -6,24
CashFlow 4,63 -3,72 -21,6 -17,01
Nettowinst 22,56 19,02 9,52 -23,25

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 34,52 38,07 44,24 41,26
Immateriële activa 3,48 7 9,03 11,31
Financiële activa 0,4 0,66 0,53 13,37
Vaste activa 39,58 46,95 56,14 65,94
Voorraden 57,93 61,88 65,7 55,68
Debiteuren 1,92 4,33 3,01 3,01
Overige vorderingen 0 0 4,54 0,64
Liquide middelen 25,51 21,79 17,67 6,17
Vlottende activa 92,1 96,67 100,58 74,74
Totaal activa 131,68 143,62 156,73 140,68
Gewoon kapitaal 75,75 76,88 70,18 46,64
Preferent kapitaal 34,32 38,99 41,79 51,01
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2,82 2,35 3,43 4,46
Kortlopende schulden 53,11 64,39 83,12 89,59
Totaal passiva 131,68 143,62 156,73 140,68

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 2513 2765 2849 2738
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21960 21960 21960 21960
Winst per aandeel 1,03 0,87 0,43 -1,06
Dividend per aandeel 0,87 0,74 0,37 0
Cashflow per aandeel 1,64 1,55 0,71 0
Intrinsieke waarde per aandeel 2,57969 2,76093 2,82605 0
Koers-winstverhouding 21,82524 19,42529 30,7907 0
Dividend rendement (%) 3,87011 4,3787 2,79456 0
Rendement eigen vermogen (%) 29,78 24,73 13,57 -49,85
Koers einde boekjaar 22,48 16,9 13,24 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding