Beter Bed Holding » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Beter Bed Holding

AEX:BBED, NL0000339703
2,795 17:35
-0,105 ( -3,62% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 385,44410,46416,43396,33
Operationele kosten 354,74384,42402,00420,02
Afschrijvingen 9,8211,1712,8516,19
BedrijfsResultaat 30,7026,0414,42-15,86
Resultaat voor belastingen 30,6525,8814,02-12,36
Belastingen 8,096,864,49-6,24
CashFlow 4,63-3,72-21,60-17,01
Nettowinst 22,5619,029,52-23,25

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 34,5238,0744,2441,26
Immateriële activa 3,487,009,0311,31
Financiële activa 0,400,660,5313,37
Vaste activa 39,5846,9556,1465,94
Voorraden 57,9361,8865,7055,68
Debiteuren 1,924,333,013,01
Overige vorderingen 0,000,004,540,64
Liquide middelen 25,5121,7917,676,17
Vlottende activa 92,1096,67100,5874,74
Totaal activa 131,68143,62156,73140,68
Gewoon kapitaal 75,7576,8870,1846,64
Preferent kapitaal 34,3238,9941,7951,01
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,822,353,434,46
Kortlopende schulden 53,1164,3983,1289,59
Totaal passiva 131,68143,62156,73140,68

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.5132.7652.8492.738
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.96021.96021.96021.960
Winst per aandeel 1,030,870,43-1,06
Dividend per aandeel 0,870,740,370,00
Cashflow per aandeel 1,641,550,710,00
Intrinsieke waarde per aandeel 2,582,762,83
Koers-winstverhouding 21,8319,4330,79-3,40
Dividend rendement (%) 3,874,382,790,00
Rendement eigen vermogen (%) 29,7824,7313,57-49,85
Koers einde boekjaar 22,4816,9013,243,60