Beter Bed Holding » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Beter Bed Holding

AEX:BBED, NL0000339703
2,210 17:35
+0,030 ( +1,38% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 385,44 410,46 416,43 396,33
Operationele kosten 354,74 384,42 402 420,02
Afschrijvingen 9,82 11,17 12,85 16,19
BedrijfsResultaat 30,7 26,04 14,42 -15,86
Resultaat voor belastingen 30,65 25,88 14,02 -12,36
Belastingen 8,09 6,86 4,49 -6,24
CashFlow 4,63 -3,72 -21,6 -17,01
Nettowinst 22,56 19,02 9,52 -23,25

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 38,07 44,24 41,26 0
Immateriële activa 7 9,03 11,31 0
Financiële activa 0,66 0,53 13,37 0
Vaste activa 46,95 56,14 65,94 0
Voorraden 61,88 65,7 55,68 0
Debiteuren 4,33 3,01 3,01 0
Overige vorderingen 0 4,54 0,64 0
Liquide middelen 21,79 17,67 6,17 0
Vlottende activa 96,67 100,58 74,74 0
Totaal activa 143,62 156,73 140,68 0
Gewoon kapitaal 76,88 70,18 46,64 0
Preferent kapitaal 38,99 41,79 51,01 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2,35 3,43 4,46 0
Kortlopende schulden 64,39 83,12 89,59 0
Totaal passiva 143,62 156,73 140,68 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 2513 2765 2849 2738
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21960 21960 21960 21960
Winst per aandeel 1,03 0,87 0,43 -1,06
Dividend per aandeel 0,87 0,74 0,37 0
Cashflow per aandeel 1,64 1,55 0,71 0
Intrinsieke waarde per aandeel 2,57969 2,76093 2,82605 0
Koers-winstverhouding 21,82524 19,42529 30,7907 -3,39623
Dividend rendement (%) 3,87011 4,3787 2,79456 0
Rendement eigen vermogen (%) 29,78 24,73 13,57 -49,85
Koers einde boekjaar 22,48 16,9 13,24 3,6

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding