Beter Bed Holding

AEX:BBED.NL, NL0000339703
5,490 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 416,43396,33185,80222,06
EBITDA (mln.) 27,270,33-27,1633,44
Bedrijfs resultaat (mln.) 14,42-15,86-48,8412,64
Resultaat voor belasting (mln.) 14,02-12,36-2,8811,70
Netto winst (mln.) 9,52-23,25-52,587,94
Winst per aandeel 0,43-1,06-2,180,32
Koers winst verhouding 30,79-3,40-1,0313,44
Dividend per aandeel 0,37
Dividend rendement 2,79%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 44,2441,2610,6045,13
Immateriële activa 9,0311,318,4810,39
Financiële activa 0,5313,370,06
Vaste activa 56,1465,9462,9858,96
Voorraden 65,7055,6822,2325,85
Debiteuren 3,013,011,832,18
Overige vorderingen 4,540,641,590,28
Liquide middelen 17,676,172,1221,63
Vlottende activa 100,5874,7436,4356,61
Totaal activa 156,73140,6899,40115,57
Gewoon kapitaal 70,1846,643,0415,72
Preferent kapitaal 41,7951,0131,74-20,71
Langlopende schulden 3,434,4630,0429,75
Kortlopende schulden 83,1289,5966,3370,09
Totaal passiva 156,73140,6899,40115,57

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.8492.7383.3771.027
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.96021.96024.11025.090
Cashflow per aandeel 0,710,131,72
Intrinsieke waarde per aandeel 2,832,120,130,63
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,681,7017,886,86
Rendement eigen vermogen (%) 13,57-49,85-1.732,2950,49
Koers einde boekjaar 13,243,602,264,30