BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
38,280 9:34
-0,040 ( -0,10% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 375,38592,78525,26356,20
Operationele kosten 296,57370,36351,65266,99
Afschrijvingen 14,6213,3615,015,14
BedrijfsResultaat 75,17209,43172,7391,92
Resultaat voor belastingen 73,55199,21154,9478,14
Belastingen 8,2626,0618,69-3,18
CashFlow 66,57307,65-232,4224,96
Nettowinst 65,22172,99136,2681,32

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 26,5228,5530,38
Immateriële activa 78,8383,4387,88
Financiële activa 0,0050,000,00
Vaste activa 112,52169,07146,63
Voorraden 70,9560,2446,58
Debiteuren 151,65106,3581,42
Overige vorderingen 0,370,161,11
Liquide middelen 527,81425,54408,40
Vlottende activa 762,43603,62550,25
Totaal activa 874,95772,69696,88
Gewoon kapitaal 434,13372,19298,51
Preferent kapitaal 38,0348,2560,62
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 294,54299,58311,74
Kortlopende schulden 146,29100,9386,63
Totaal passiva 874,95772,69696,88

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.5251.6521.7371.599
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.03040.03080.07080.070
Winst per aandeel 1,754,641,851,13
Dividend per aandeel 1,744,641,671,01
Cashflow per aandeel 2,474,202,300,45
Intrinsieke waarde per aandeel 7,006,523,112,82
Koers-winstverhouding 18,0815,079,9930,50
Dividend rendement (%) 5,506,649,042,93
Rendement eigen vermogen (%) 18,9039,8536,6127,24
Koers einde boekjaar 31,6469,9118,4834,46