BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
74,960 17:37
+0,060 (+0,08%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 592,78525,26356,20433,62
Operationele kosten 370,36351,65266,99299,74
Afschrijvingen 13,3615,015,1419,18
BedrijfsResultaat 209,43172,7391,92149,86
Resultaat voor belastingen 199,21154,9478,14137,52
Belastingen 26,0618,69-3,185,24
CashFlow 307,65-232,4224,9698,43
Nettowinst 172,99136,2681,32132,28

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 26,5228,5530,3837,71
Immateriële activa 78,8383,4387,8895,14
Financiële activa 0,0050,000,00
Vaste activa 112,52169,07146,63155,82
Voorraden 70,9560,2446,5851,65
Debiteuren 151,65106,3581,4293,22
Overige vorderingen 0,370,161,111,44
Liquide middelen 527,81425,54408,40598,71
Vlottende activa 762,43603,62550,25755,53
Totaal activa 874,95772,69696,88911,36
Gewoon kapitaal 434,13372,19298,51371,23
Preferent kapitaal 38,0348,2560,6264,42
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 294,54299,58311,74438,64
Kortlopende schulden 146,29100,9386,63101,49
Totaal passiva 874,95772,69696,88911,36

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.6521.7371.5991.618
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.03080.07080.07072.500
Winst per aandeel 4,641,851,131,82
Dividend per aandeel 4,641,671,011,70
Cashflow per aandeel 4,202,300,452,23
Intrinsieke waarde per aandeel 6,523,112,823,41
Koers-winstverhouding 15,079,9930,5027,24
Dividend rendement (%) 6,649,042,933,43
Rendement eigen vermogen (%) 39,8536,6127,2435,63
Koers einde boekjaar 69,9118,4834,4649,58