BE Semiconductor Industries

AEX:BESI.NL, NL0012866412
72,780 17:36
+2,420 (+3,44%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 592,78525,26356,20433,62
EBITDA (mln.) 222,79187,7497,06169,04
Bedrijfs resultaat (mln.) 209,43172,7391,92149,86
Resultaat voor belasting (mln.) 199,21154,9478,14137,52
Netto winst (mln.) 172,99136,2681,32132,28
Winst per aandeel 4,641,851,131,82
Koers winst verhouding 15,079,9930,5027,24
Dividend per aandeel 4,641,671,011,70
Dividend rendement (%) 6,649,042,933,43

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 26,5228,5530,3837,71
Immateriële activa 78,8383,4387,8895,14
Financiële activa 50,00
Vaste activa 112,52169,07146,63155,82
Voorraden 70,9560,2446,5851,65
Debiteuren 151,65106,3581,4293,22
Overige vorderingen 0,370,161,111,44
Liquide middelen 527,81425,54408,40598,71
Vlottende activa 762,43603,62550,25755,53
Totaal activa 874,95772,69696,88911,36
Gewoon kapitaal 434,13372,19298,51371,23
Preferent kapitaal 38,0348,2560,6264,42
Langlopende schulden 294,54299,58311,74438,64
Kortlopende schulden 146,29100,9386,63101,49
Totaal passiva 874,95772,69696,88911,36

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.6521.7371.5991.618
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.03080.07080.07072.500
Cashflow per aandeel 4,202,300,452,23
Intrinsieke waarde per aandeel 6,523,112,823,41
Koers Intrinsieke waarde verhouding 10,725,9312,2314,53
Rendement eigen vermogen (%) 39,8536,6127,2435,63
Koers einde boekjaar 69,9118,4834,4649,58