BE Semiconductor Industries » Research (Aandeel) | Belegger.nl

BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
26,250 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 375,38 592,78 525,26 0
Operationele kosten 296,57 370,36 351,65 0
Afschrijvingen 14,62 13,36 15,01 0
BedrijfsResultaat 75,17 209,43 172,73 0
Resultaat voor belastingen 73,55 199,21 154,94 0
Belastingen 8,26 26,06 18,69 0
CashFlow 66,57 307,65 -232,42 0
Nettowinst 65,22 172,99 136,26 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 26,99 26,52 28,55 0
Immateriële activa 83,71 78,83 83,43 0
Financiële activa 0 0 50 0
Vaste activa 127,49 112,52 169,07 0
Voorraden 55,05 70,95 60,24 0
Debiteuren 89,84 151,65 106,35 0
Overige vorderingen 0,4 0,37 0,16 0
Liquide middelen 304,79 527,81 425,54 0
Vlottende activa 460,08 762,43 603,62 0
Totaal activa 587,57 874,95 772,69 0
Gewoon kapitaal 345,04 434,13 372,19 0
Preferent kapitaal 59,43 38,03 48,25 0
Aandeel van derden 1,63 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 144,99 294,54 299,58 0
Kortlopende schulden 97,54 146,29 100,93 0
Totaal passiva 587,57 874,95 772,69 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 1525 1652 1737 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40030 40030 80000 0
Winst per aandeel 1,75 4,64 1,85 0
Dividend per aandeel 1,74 4,64 1,67 0
Cashflow per aandeel 2,47 4,2 2,3 0
Intrinsieke waarde per aandeel 6,997 6,52436 3,11663 0
Koers-winstverhouding 18,08 15,06681 0 0
Dividend rendement (%) 5,49937 6,6371 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 18,9 39,85 36,61 0
Koers einde boekjaar 31,64 69,91 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding