BE Semiconductor Industries » Research (Aandeel) | Belegger.nl

BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
33,420 17:47
-0,120 ( -0,36% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 349,21 375,38 592,78 525,26
Operationele kosten 287,7 296,57 370,36 351,65
Afschrijvingen 15,11 14,62 13,36 15,01
BedrijfsResultaat 57,9 75,17 209,43 172,73
Resultaat voor belastingen 57,1 73,55 199,21 154,94
Belastingen 8,15 8,26 26,06 18,69
CashFlow 20,63 66,57 307,65 -232,42
Nettowinst 48,98 65,22 172,99 136,26

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 26,99 26,52 28,55 0
Immateriële activa 83,71 78,83 83,43 0
Financiële activa 0 0 50 0
Vaste activa 127,49 112,52 169,07 0
Voorraden 55,05 70,95 60,24 0
Debiteuren 89,84 151,65 106,35 0
Overige vorderingen 0,4 0,37 0,16 0
Liquide middelen 304,79 527,81 425,54 0
Vlottende activa 460,08 762,43 603,62 0
Totaal activa 587,57 874,95 772,69 0
Gewoon kapitaal 345,04 434,13 372,19 0
Preferent kapitaal 59,43 38,03 48,25 0
Aandeel van derden 1,63 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 144,99 294,54 299,58 0
Kortlopende schulden 97,54 146,29 100,93 0
Totaal passiva 587,57 874,95 772,69 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1530 1525 1652 1737
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40030 40030 40030 80000
Winst per aandeel 1,29 1,75 4,64 1,85
Dividend per aandeel 1,2 1,74 4,64 1,67
Cashflow per aandeel 2,16 2,47 4,2 2,3
Intrinsieke waarde per aandeel 7,16413 6,997 6,52436 3,11663
Koers-winstverhouding 14,3876 18,08 15,06681 9,98811
Dividend rendement (%) 6,46552 5,49937 6,6371 9,03777
Rendement eigen vermogen (%) 14,74 18,9 39,85 36,61
Koers einde boekjaar 18,56 31,64 69,91 18,478

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding