BE Semiconductor Industries » Research (Aandeel) | Belegger.nl

BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
38,660 13:21
+0,920 ( +2,44% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 349,21375,38592,78525,26
Operationele kosten 287,70296,57370,36351,65
Afschrijvingen 15,1114,6213,3615,01
BedrijfsResultaat 57,9075,17209,43172,73
Resultaat voor belastingen 57,1073,55199,21154,94
Belastingen 8,158,2626,0618,69
CashFlow 20,6366,57307,65-232,42
Nettowinst 48,9865,22172,99136,26

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 26,7226,9926,5228,55
Immateriële activa 85,9283,7178,8383,43
Financiële activa 0,000,000,0050,00
Vaste activa 133,89127,49112,52169,07
Voorraden 53,8855,0570,9560,24
Debiteuren 80,6489,84151,65106,35
Overige vorderingen 0,450,400,370,16
Liquide middelen 157,82304,79527,81425,54
Vlottende activa 298,84460,08762,43603,62
Totaal activa 432,73587,57874,95772,69
Gewoon kapitaal 332,22345,04434,13372,19
Preferent kapitaal 61,4259,4338,0348,25
Aandeel van derden 1,601,630,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 33,13144,99294,54299,58
Kortlopende schulden 67,3897,54146,29100,93
Totaal passiva 432,73587,57874,95772,69

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1.5301.5251.6521.737
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.03040.03040.03080.000
Winst per aandeel 1,291,754,641,85
Dividend per aandeel 1,201,744,641,67
Cashflow per aandeel 2,162,474,202,30
Intrinsieke waarde per aandeel 7,167,006,523,12
Koers-winstverhouding 14,3918,0815,079,99
Dividend rendement (%) 6,475,506,649,04
Rendement eigen vermogen (%) 14,7418,9039,8536,61
Koers einde boekjaar 18,5631,6469,9118,48