BE Semiconductor Industries

AEX:BESI, NL0012866412
44,210 16:01
-0,420 (-0,94%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 375,38592,78525,26356,20
Operationele kosten 296,57370,36351,65266,99
Afschrijvingen 14,6213,3615,015,14
BedrijfsResultaat 75,17209,43172,7391,92
Resultaat voor belastingen 73,55199,21154,9478,14
Belastingen 8,2626,0618,69-3,18
CashFlow 66,57307,65-232,4224,96
Nettowinst 65,22172,99136,2681,32

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 26,9926,5228,5530,38
Immateriële activa 83,7178,8383,4387,88
Financiële activa 0,000,0050,000,00
Vaste activa 127,49112,52169,07146,63
Voorraden 55,0570,9560,2446,58
Debiteuren 89,84151,65106,3581,42
Overige vorderingen 0,400,370,161,11
Liquide middelen 304,79527,81425,54408,40
Vlottende activa 460,08762,43603,62550,25
Totaal activa 587,57874,95772,69696,88
Gewoon kapitaal 345,04434,13372,19298,51
Preferent kapitaal 59,4338,0348,2560,62
Aandeel van derden 1,630,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 144,99294,54299,58311,74
Kortlopende schulden 97,54146,29100,9386,63
Totaal passiva 587,57874,95772,69696,88

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.5251.6521.7371.599
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.03040.03080.07080.070
Winst per aandeel 1,754,641,851,13
Dividend per aandeel 1,744,641,671,01
Cashflow per aandeel 2,474,202,300,45
Intrinsieke waarde per aandeel 7,006,523,112,82
Koers-winstverhouding 18,0815,079,9930,50
Dividend rendement (%) 5,506,649,042,93
Rendement eigen vermogen (%) 18,9039,8536,6127,24
Koers einde boekjaar 31,6469,9118,4834,46