Boskalis Westminster Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Boskalis Westminster Koninklijke

AEX:BOKA, NL0000852580
20,840 14:43
-0,010 ( -0,05% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3248,73 2655,56 2369,35 2576,65
Operationele kosten 2728,86 3070,59 2215,33 2984,99
Afschrijvingen 293,09 1025,73 251,56 716,28
BedrijfsResultaat 560,15 -500,38 183,11 -402,35
Resultaat voor belastingen 530,98 -529,39 172,12 -413,79
Belastingen 87,45 32,36 21,68 19,94
CashFlow 366,34 205,84 -815,52 160,2
Nettowinst 440,18 -563,73 150,47 -435,85

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 2784,89 2484,07 2538,06 2373,79
Immateriële activa 533,28 287,52 277,43 119,64
Financiële activa 1198,69 943,48 778,18 431,01
Vaste activa 4579,66 3729,69 3613,09 2934,12
Voorraden 82,61 90,05 88,17 99,07
Debiteuren 379,91 274,43 318,94 330,32
Overige vorderingen 9,89 7,5 17,7 19,46
Liquide middelen 793,72 965,33 191,95 336,21
Vlottende activa 2025,69 1834,32 1200,39 1605,69
Totaal activa 6605,35 5564 4813,48 4539,81
Gewoon kapitaal 3714,31 3121,17 3022,94 2544,33
Preferent kapitaal 621,77 637,82 507,35 429,73
Aandeel van derden 7,59 2,03 2,38 3,28
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1008,86 394,25 338,31 512,1
Kortlopende schulden 1874,58 2046,55 1449,85 1480,1
Totaal passiva 6605,35 5564 4813,48 4539,81

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 8268 6960 5772 5912
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 125630 130080 133350 135380
Winst per aandeel 3,5 -4,33 1,13 -3,22
Dividend per aandeel 1,6 1 1 0,5
Cashflow per aandeel 6,73 3,18 -0,02 1,75
Intrinsieke waarde per aandeel 27,96553 22,99431 21,66922 18,29399
Koers-winstverhouding 10,75143 -7,61894 27,81416 0
Dividend rendement (%) 4,25193 3,03122 3,18167 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,85 -18,06 4,98 -17,13
Koers einde boekjaar 37,63 32,99 31,43 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding