Boskalis Westminster Koninklijke » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Boskalis Westminster Koninklijke

AEX:BOKA, NL0000852580
17,295 17:29
+0,205 ( +1,20% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2655,56 2369,35 2576,65 0
Operationele kosten 3070,59 2215,33 2984,99 0
Afschrijvingen 1025,73 251,56 716,28 0
BedrijfsResultaat -500,38 183,11 -402,35 0
Resultaat voor belastingen -529,39 172,12 -413,79 0
Belastingen 32,36 21,68 19,94 0
CashFlow 205,84 -815,52 160,2 0
Nettowinst -563,73 150,47 -435,85 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2484,07 2538,06 2373,79 0
Immateriële activa 287,52 277,43 119,64 0
Financiële activa 943,48 778,18 431,01 0
Vaste activa 3729,69 3613,09 2934,12 0
Voorraden 90,05 88,17 99,07 0
Debiteuren 274,43 318,94 330,32 0
Overige vorderingen 7,5 17,7 19,46 0
Liquide middelen 965,33 191,95 336,21 0
Vlottende activa 1834,32 1200,39 1605,69 0
Totaal activa 5564 4813,48 4539,81 0
Gewoon kapitaal 3121,17 3022,94 2544,33 0
Preferent kapitaal 637,82 507,35 429,73 0
Aandeel van derden 2,03 2,38 3,28 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 394,25 338,31 512,1 0
Kortlopende schulden 2046,55 1449,85 1480,1 0
Totaal passiva 5564 4813,48 4539,81 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 6960 5772 5912 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 130080 133350 135380 0
Winst per aandeel -4,33 1,13 -3,22 0
Dividend per aandeel 1 1 0,5 0
Cashflow per aandeel 3,18 -0,02 1,75 0
Intrinsieke waarde per aandeel 22,99431 21,66922 18,29399 0
Koers-winstverhouding -7,61894 27,81416 0 0
Dividend rendement (%) 3,03122 3,18167 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -18,06 4,98 -17,13 0
Koers einde boekjaar 32,99 31,43 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding