Brill Koninklijke

AEX:BRILL.NL, NL0000442523
21,800 17:02
-0,600 (-2,68%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 36,3935,9537,1337,86
EBITDA (mln.) 4,053,365,046,29
Bedrijfs resultaat (mln.) 3,092,293,204,50
Resultaat voor belasting (mln.) 3,072,183,114,43
Netto winst (mln.) 2,262,302,162,90
Winst per aandeel 1,211,231,151,54
Koers winst verhouding 29,3414,4718,0011,88
Dividend per aandeel 4,323,850,501,25
Dividend rendement 12,17%21,63%2,42%6,83%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 0,490,390,341,68
Immateriële activa 31,5732,7833,3732,56
Financiële activa 0,010,010,01
Vaste activa 32,0733,1935,6334,39
Voorraden 3,243,463,223,07
Debiteuren 7,667,568,769,11
Overige vorderingen 0,330,751,110,05
Liquide middelen 3,792,381,795,90
Vlottende activa 16,8615,7216,1419,25
Totaal activa 48,9348,9151,7853,64
Gewoon kapitaal 27,4020,7821,2123,92
Preferent kapitaal 2,03-0,20-0,29-0,48
Langlopende schulden 3,827,989,108,83
Kortlopende schulden 17,7120,1421,4620,89
Totaal passiva 48,9348,9151,7853,64

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 161167168158
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.8701.8701.8701.870
Cashflow per aandeel 3,763,283,884,69
Intrinsieke waarde per aandeel 10,327,2610,8411,53
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,442,451,911,59
Rendement eigen vermogen (%) 8,2511,0810,1912,11
Koers einde boekjaar 35,5017,8020,7018,30