Heijmans

AEX:HEIJM.NL, NL0009269109
12,180 17:35
-0,020 (-0,16%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.520,811.580,301.604,051.749,55
EBITDA (mln.) 44,6541,0449,8289,75
Bedrijfs resultaat (mln.) 30,6528,4139,5555,65
Resultaat voor belasting (mln.) 21,9220,5634,8540,04
Netto winst (mln.) 19,5420,4930,0640,15
Winst per aandeel 0,910,961,401,85
Koers winst verhouding 10,678,335,365,04
Dividend per aandeel 0,280,73
Dividend rendement 3,73%7,82%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 46,5843,9641,97126,80
Immateriële activa 79,7178,6675,6374,61
Financiële activa 95,9994,6364,2596,65
Vaste activa 282,21253,14330,20332,77
Voorraden 187,19206,94204,57281,63
Debiteuren 165,66175,68185,45103,13
Overige vorderingen 0,040,20
Liquide middelen 74,4488,93109,37175,06
Vlottende activa 488,59522,97568,20597,87
Totaal activa 770,80776,11898,40930,64
Gewoon kapitaal 162,18149,10177,96226,41
Preferent kapitaal -7,64-40,2616,6828,72
Langlopende schulden 72,3989,01144,07157,27
Kortlopende schulden 536,24538,00576,36546,96
Totaal passiva 770,80776,11898,40930,64

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 4.5204.4834.7254.833
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.41021.41021.41021.720
Cashflow per aandeel 0,991,241,965,90
Intrinsieke waarde per aandeel 7,576,968,039,69
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,281,150,930,96
Rendement eigen vermogen (%) 12,0513,7416,8917,73
Koers einde boekjaar 9,718,007,509,33