Heijmans » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Heijmans

AEX:HEIJM, NL0009269109
7,610 17:29
+0,060 ( +0,79% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1982,41 1885,64 1520,81 1580,3
Operationele kosten 2300,84 2181,92 1697,22 1797,95
Afschrijvingen 20,12 18,69 14 12,63
BedrijfsResultaat -20,87 -96,03 30,65 28,41
Resultaat voor belastingen -30,37 -103,8 21,92 20,56
Belastingen -3,11 6,69 2,38 0,07
CashFlow 51,61 -47,13 -3,83 14,49
Nettowinst -27,26 -110,49 19,54 20,49

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 54,51 46,58 43,96 0
Immateriële activa 81,62 79,71 78,66 0
Financiële activa 99,41 95,99 94,63 0
Vaste activa 290,59 282,21 253,14 0
Voorraden 216,43 187,19 206,94 0
Debiteuren 176,07 165,66 175,68 0
Overige vorderingen 0,04 0,04 0 0
Liquide middelen 30,25 74,44 88,93 0
Vlottende activa 482,99 488,59 522,97 0
Totaal activa 1056,17 770,8 776,11 0
Gewoon kapitaal 141,9 162,18 149,1 0
Preferent kapitaal -138,41 -7,64 -40,26 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 73,71 72,39 89,01 0
Kortlopende schulden 625,91 536,24 538 0
Totaal passiva 1056,17 770,8 776,11 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 6808 6412 4520 4483
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21410 21410 21410 21410
Winst per aandeel -1,27 -5,16 0,91 0,96
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,45 -3,18 0,99 1,24
Intrinsieke waarde per aandeel 12,4241 6,62774 7,57496 6,96404
Koers-winstverhouding -6,43858 -1,06977 10,66813 8,33333
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -10,25 -77,87 12,05 13,74
Koers einde boekjaar 8,177 5,52 9,708 8

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding