SBM Offshore » Research (Aandeel) | Belegger.nl

SBM Offshore

AEX:SBMO, NL0000360618
16,855 17:29
-0,090 ( -0,53% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 2705 2272 1861 2240
Operationele kosten 2536 1935 1781 1930
Afschrijvingen 370 435 478 463
BedrijfsResultaat 307 543 345 735
Resultaat voor belastingen 137 275 25 384
Belastingen 26 28 26 40
CashFlow 48 399 57 -211
Nettowinst 29 182 -155 212

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 1686 1474 1243 1198
Immateriële activa 45 46 42 19
Financiële activa 3801 7965 6603 6385
Vaste activa 5591 9522 7922 7641
Voorraden 8 5 10 101
Debiteuren 287 247 216 175
Overige vorderingen 0 0 10 11
Liquide middelen 515 904 957 718
Vlottende activa 5749 1965 3085 2351
Totaal activa 11340 11488 11007 9992
Gewoon kapitaal 2496 2516 2501 2634
Preferent kapitaal -250,92 -231,37 -54,42 -99,42
Aandeel van derden 970 996 1058 978
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 5521 6215 4935 4545
Kortlopende schulden 2354 1760 2514 1835
Totaal passiva 11340 11488 11007 9992

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 7300 5237 4150 4103
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 211690 213470 205670 205670
Winst per aandeel 0,14 0,9 -0,76 1,04
Dividend per aandeel 0,21 0,23 0,25 0,37
Cashflow per aandeel -2,54 2,29 4,64 8,01
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5808 11,55619 11,91024 12,43862
Koers-winstverhouding 90,67316 17,46878 -23,14965 0
Dividend rendement (%) 1,65429 1,46293 1,42096 0
Rendement eigen vermogen (%) 1,16 7,23 -6,2 8,05
Koers einde boekjaar 12,69424 15,7219 17,59373 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding