SBM Offshore

AEX:SBMO, NL0000360618
14,560 17:35
+0,075 (+0,52%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 1.861,002.240,003.399,003.496,00
Operationele kosten 1.781,001.930,003.295,003.737,00
Afschrijvingen 478,00463,00268,00439,00
BedrijfsResultaat 345,00634,00742,00605,00
Resultaat voor belastingen 25,00384,00542,00365,00
Belastingen 26,0040,0031,0038,00
CashFlow 57,00-211,00-202,00-95,00
Nettowinst -155,00212,00366,00191,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 1.243,001.198,001.005,00542,00
Immateriële activa 42,0019,0023,0050,00
Financiële activa 6.603,006.385,00325,00282,00
Vaste activa 7.922,007.641,007.891,007.243,00
Voorraden 10,00101,008,00143,00
Debiteuren 216,00175,00128,00115,00
Overige vorderingen 10,0011,0011,007,00
Liquide middelen 957,00718,00506,00414,00
Vlottende activa 3.085,002.351,002.396,003.842,00
Totaal activa 11.007,009.992,0010.287,0011.085,00
Gewoon kapitaal 2.501,002.634,002.748,002.556,00
Preferent kapitaal -54,42-99,42-238,00-296,00
Aandeel van derden 1.058,00978,00865,00905,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.935,004.545,004.926,005.050,00
Kortlopende schulden 2.514,001.835,001.748,002.574,00
Totaal passiva 11.007,009.992,0010.287,0011.085,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 4.1504.1034.4394.574
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 205.670205.670198.570189.810
Winst per aandeel -0,761,041,841,00
Dividend per aandeel 0,250,370,760,89
Cashflow per aandeel 4,648,01-1,11-0,67
Intrinsieke waarde per aandeel 11,9112,4413,0812,58
Koers-winstverhouding -23,1512,439,0215,57
Dividend rendement (%) 1,422,864,585,72
Rendement eigen vermogen (%) -6,208,0510,135,52
Koers einde boekjaar 17,5912,9316,5915,57