SBM Offshore

AEX:SBMO.NL, NL0000360618
12,450 13:19
-0,110 (-0,88%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.861,002.240,003.399,003.496,00
EBITDA (mln.) 823,001.097,001.010,001.044,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 345,00634,00742,00605,00
Resultaat voor belasting (mln.) 25,00384,00542,00365,00
Netto winst (mln.) -155,00212,00366,00191,00
Winst per aandeel -0,761,041,841,00
Koers winst verhouding -23,1512,439,0215,57
Dividend per aandeel 0,250,370,760,89
Dividend rendement 1,42%2,86%4,58%5,72%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 1.243,001.198,001.005,00542,00
Immateriële activa 42,0019,0023,0050,00
Financiële activa 6.603,006.385,00325,00282,00
Vaste activa 7.922,007.641,007.891,007.243,00
Voorraden 10,00101,008,00143,00
Debiteuren 216,00175,00128,00115,00
Overige vorderingen 10,0011,0011,007,00
Liquide middelen 957,00718,00506,00414,00
Vlottende activa 3.085,002.351,002.396,003.842,00
Totaal activa 11.007,009.992,0010.287,0011.085,00
Gewoon kapitaal 2.501,002.634,002.748,002.556,00
Preferent kapitaal -54,42-99,42-238,00-296,00
Aandeel van derden 1.058,00978,00865,00905,00
Langlopende schulden 4.935,004.545,004.926,005.050,00
Kortlopende schulden 2.514,001.835,001.748,002.574,00
Totaal passiva 11.007,009.992,0010.287,0011.085,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 4.1504.1034.4394.574
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 205.670205.670198.570189.810
Cashflow per aandeel 4,648,01-1,11-0,67
Intrinsieke waarde per aandeel 11,9112,4413,0812,58
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,481,041,271,24
Rendement eigen vermogen (%) -6,208,0510,135,52
Koers einde boekjaar 17,5912,9316,5915,57