Nedap N.V.

AEX:NEDAP, NL0000371243
59,100 17:05
-0,900 (-1,50%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 182,18191,40191,55189,92
Operationele kosten 269,45274,36262,64169,30
Afschrijvingen 7,887,138,489,38
BedrijfsResultaat 29,9220,4927,7417,12
Resultaat voor belastingen 10,6020,2727,5316,88
Belastingen 1,683,203,403,13
CashFlow 8,94-2,4620,957,09
Nettowinst 28,0417,0724,1313,75

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 35,7534,9238,6238,03
Immateriële activa 1,691,952,832,21
Financiële activa 4,455,170,00
Vaste activa 42,1842,9842,2141,23
Voorraden 31,4837,5128,5023,06
Debiteuren 30,7024,8723,7922,58
Overige vorderingen 1,030,610,620,01
Liquide middelen 1,842,4418,6925,69
Vlottende activa 71,6172,4578,3477,84
Totaal activa 113,78115,44120,55119,08
Gewoon kapitaal 61,9664,9473,5773,25
Preferent kapitaal 61,2964,2772,9072,58
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 16,6615,9617,8317,44
Kortlopende schulden 35,1634,5429,1528,39
Totaal passiva 113,78115,44120,55119,08

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 678684728805
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.6906.6906.6906.470
Winst per aandeel 4,392,663,742,13
Dividend per aandeel 2,502,504,504,50
Cashflow per aandeel 1,992,724,414,69
Intrinsieke waarde per aandeel 6,787,316,666,81
Koers-winstverhouding 10,1415,5612,9723,94
Dividend rendement (%) 5,626,049,288,82
Rendement eigen vermogen (%) 45,2526,2932,7918,77
Koers einde boekjaar 44,5141,4048,5051,00