Neways Electronics

AEX:NEWAY, NL0000440618
9,840 17:35
-0,040 (-0,40%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 438,68506,82533,45478,57
Operationele kosten 425,12485,06518,31481,04
Afschrijvingen 9,069,2014,4614,49
BedrijfsResultaat 14,3021,0415,15-2,47
Resultaat voor belastingen 12,6819,0812,21-4,54
Belastingen 2,764,643,690,62
CashFlow -0,10-0,051,00-0,24
Nettowinst 9,9214,438,52-3,92

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 35,6639,7478,2969,41
Immateriële activa 11,8610,248,546,92
Financiële activa 0,000,000,000,01
Vaste activa 51,8753,8090,3083,21
Voorraden 98,04115,13100,6482,30
Debiteuren 53,2962,0570,9056,18
Overige vorderingen 0,160,000,000,03
Liquide middelen 1,041,072,242,04
Vlottende activa 152,53191,22187,35151,01
Totaal activa 204,40245,02277,65234,22
Gewoon kapitaal 85,05101,63106,09102,00
Preferent kapitaal 0,610,660,700,78
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 11,707,0736,8732,54
Kortlopende schulden 107,66136,32134,7099,68
Totaal passiva 204,40245,02277,65234,22

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.7502.9432.9402.705
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.48011.96012.15012.170
Winst per aandeel 0,861,210,70-0,32
Dividend per aandeel 0,350,480,280,00
Cashflow per aandeel 0,280,632,423,36
Intrinsieke waarde per aandeel 7,068,028,458,38
Koers-winstverhouding 15,878,3514,23-25,00
Dividend rendement (%) 2,564,752,810,00
Rendement eigen vermogen (%) 11,6614,208,03-3,84
Koers einde boekjaar 13,6510,109,968,00