Neways Electronics

AEX:NEWAY, NL0000440618
5,520 17:35
-0,100 ( -1,78% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 393,20438,68506,82533,45
Operationele kosten 381,49425,12485,06518,31
Afschrijvingen 8,229,069,2014,46
BedrijfsResultaat 11,7814,3021,0415,15
Resultaat voor belastingen 9,6712,6819,0812,21
Belastingen -0,032,764,643,69
CashFlow -0,40-0,10-0,051,00
Nettowinst 9,699,9214,438,52

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 35,6639,7478,29
Immateriële activa 11,8610,248,54
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 51,8753,8090,30
Voorraden 98,04115,13100,64
Debiteuren 53,2962,0570,90
Overige vorderingen 0,160,000,00
Liquide middelen 1,041,072,24
Vlottende activa 152,53191,22187,35
Totaal activa 204,40245,02277,65
Gewoon kapitaal 85,05101,63106,09
Preferent kapitaal 0,610,660,70
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 11,707,0736,87
Kortlopende schulden 107,66136,32134,70
Totaal passiva 204,40245,02277,65

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.5652.7502.9432.940
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.46011.48011.96012.150
Winst per aandeel 0,850,861,210,70
Dividend per aandeel 0,340,350,480,28
Cashflow per aandeel 0,920,280,632,42
Intrinsieke waarde per aandeel 6,557,068,028,45
Koers-winstverhouding 10,9215,878,3514,23
Dividend rendement (%) 3,662,564,752,81
Rendement eigen vermogen (%) 12,2811,6614,208,03
Koers einde boekjaar 9,2813,6510,109,96