Neways Electronics

AEX:NEWAY, NL0000440618
8,200 17:08
+0,100 ( +1,23% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 393,20438,68506,82533,45
Operationele kosten 381,49425,12485,06518,31
Afschrijvingen 8,229,069,2014,46
BedrijfsResultaat 11,7814,3021,0415,15
Resultaat voor belastingen 9,6712,6819,0812,21
Belastingen -0,032,764,643,69
CashFlow -0,40-0,10-0,051,00
Nettowinst 9,699,9214,438,52

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 34,2535,6639,7478,29
Immateriële activa 13,4711,8610,248,54
Financiële activa 0,010,000,000,00
Vaste activa 52,0251,8753,8090,30
Voorraden 86,2898,04115,13100,64
Debiteuren 48,4753,2962,0570,90
Overige vorderingen 0,150,160,000,00
Liquide middelen 1,171,041,072,24
Vlottende activa 136,06152,53191,22187,35
Totaal activa 188,09204,40245,02277,65
Gewoon kapitaal 78,9485,05101,63106,09
Preferent kapitaal 0,900,610,660,70
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 12,0011,707,0736,87
Kortlopende schulden 97,15107,66136,32134,70
Totaal passiva 188,09204,40245,02277,65

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.5652.7502.9432.940
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.46011.48011.96012.150
Winst per aandeel 0,850,861,210,70
Dividend per aandeel 0,340,350,480,28
Cashflow per aandeel 0,920,280,632,42
Intrinsieke waarde per aandeel 6,557,068,028,45
Koers-winstverhouding 10,9215,878,3514,23
Dividend rendement (%) 3,662,564,752,81
Rendement eigen vermogen (%) 12,2811,6614,208,03
Koers einde boekjaar 9,2813,6510,109,96