Ordina

AEX:ORDI.NL, NL0000440584
3,435 13:39
+0,025 (+0,73%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 344,89358,52372,26369,23
EBITDA (mln.) 14,5118,6536,6646,36
Bedrijfs resultaat (mln.) 6,9014,5321,9331,23
Resultaat voor belasting (mln.) 6,4614,3020,8129,98
Netto winst (mln.) 3,116,8714,8822,29
Winst per aandeel 0,030,070,160,24
Koers winst verhouding 51,8720,2612,7211,98
Dividend per aandeel 0,020,050,100,14
Dividend rendement 1,29%3,53%4,91%4,87%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 4,964,874,3840,19
Immateriële activa 131,80130,37129,75128,20
Financiële activa 0,370,360,340,32
Vaste activa 155,36150,78185,75181,04
Debiteuren 63,6864,1067,4337,08
Liquide middelen 10,8918,4924,6544,41
Vlottende activa 74,6982,6092,08105,06
Totaal activa 230,05233,38277,82286,09
Gewoon kapitaal 147,78153,03163,50177,81
Preferent kapitaal 3,116,8714,8822,29
Langlopende schulden 0,880,8829,3727,90
Kortlopende schulden 81,4079,4784,9580,38
Totaal passiva 230,05233,38277,82286,09

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.5592.6472.6292.586
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.26093.26093.26093.260
Cashflow per aandeel 0,160,130,270,46
Intrinsieke waarde per aandeel 1,561,591,661,76
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,990,891,231,63
Rendement eigen vermogen (%) 2,104,499,1012,54
Koers einde boekjaar 1,561,422,042,88