Ordina

AEX:ORDI, NL0000440584
3,305 17:35
+0,095 (+2,96%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 343,58344,89358,52372,26
Operationele kosten 256,61247,81247,47250,80
Afschrijvingen 5,457,614,1214,73
BedrijfsResultaat 9,696,9014,5321,93
Resultaat voor belastingen 9,066,4614,3020,81
Belastingen 4,023,357,425,93
CashFlow -6,848,207,606,15
Nettowinst 5,043,116,8714,88

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 4,684,964,874,38
Immateriële activa 136,16131,80130,37129,75
Financiële activa 0,400,370,360,34
Vaste activa 159,10155,36150,78185,75
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 68,8963,6864,1067,43
Overige vorderingen
Liquide middelen 2,6910,8918,4924,65
Vlottende activa 72,1774,6982,6092,08
Totaal activa 231,26230,05233,38277,82
Gewoon kapitaal 147,40147,78153,03163,50
Preferent kapitaal 5,043,116,8714,88
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,760,880,8829,37
Kortlopende schulden 79,1081,4079,4784,95
Totaal passiva 231,26230,05233,38277,82

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.6892.5592.6472.629
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.26093.26093.26093.260
Winst per aandeel 0,050,030,070,16
Dividend per aandeel 0,020,020,050,10
Cashflow per aandeel 0,040,160,130,27
Intrinsieke waarde per aandeel 1,561,561,591,66
Koers-winstverhouding 41,9651,8720,2612,72
Dividend rendement (%) 0,951,293,534,91
Rendement eigen vermogen (%) 3,422,104,499,10
Koers einde boekjaar 2,101,561,422,04