DGB Group N.V.

AEX:DGB, NL0009169515
0,950 17:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 120,940,0014,6915,57
Operationele kosten 138,330,2815,4915,31
Afschrijvingen 6,060,000,631,34
BedrijfsResultaat -17,63-0,28-0,810,33
Resultaat voor belastingen -19,08-0,29-1,170,02
Belastingen -0,33-0,06-0,25-0,32
CashFlow 0,08-0,590,080,15
Nettowinst -18,74-0,23-0,900,43

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 0,000,002,532,76
Immateriële activa 0,000,0018,1717,47
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 0,000,0621,2820,44
Voorraden 0,000,000,560,54
Debiteuren 0,000,000,300,46
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,820,230,320,47
Vlottende activa 0,830,602,612,93
Totaal activa 0,830,6623,8923,37
Gewoon kapitaal 0,780,559,2310,68
Preferent kapitaal -0,11-0,11-0,561,95
Aandeel van derden 0,000,001,151,06
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,007,345,50
Kortlopende schulden 0,050,116,176,13
Totaal passiva 0,830,6623,8923,37

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 005358
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.6203.6207.5007.500
Winst per aandeel -5,18-0,06-0,120,06
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,58-0,16-0,210,15
Intrinsieke waarde per aandeel 0,220,151,231,42
Koers-winstverhouding -0,40-42,50-10,8313,97
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -2.396,93-42,44-9,694,05
Koers einde boekjaar 2,052,551,300,84