UNILEVER » Research (Aandeel) | Belegger.nl

UNILEVER

AEX:UNA1, NL0000388619
53,800 17:35
-0,670 ( -1,23% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 53272 52713 53715 50982
Operationele kosten 60276 59338 60376 57594
Afschrijvingen 1370 1464 1538 1747
BedrijfsResultaat 7592 7938 8552 12839
Resultaat voor belastingen 7220 7469 8153 12383
Belastingen 1961 1922 1667 2575
CashFlow 759 786 -20 -151
Nettowinst 4909 5184 6053 9389

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 11673 10411 10347 0
Immateriële activa 27433 28401 29493 0
Financiële activa 673 675 642 0
Vaste activa 42545 43302 43975 0
Voorraden 4278 3962 4301 0
Debiteuren 3329 3439 4350 0
Overige vorderingen 317 488 472 0
Liquide middelen 3382 3317 3230 0
Vlottende activa 13884 16983 15481 0
Totaal activa 56429 60285 59456 0
Gewoon kapitaal 16354 13629 11572 0
Preferent kapitaal -3069,36 -4215,36 -4915,36 0
Aandeel van derden 626 758 720 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 18893 22721 27392 0
Kortlopende schulden 20556 23177 19772 0
Totaal passiva 56429 60285 59456 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 171000 169000 161000 155000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1714730 1714730 1714730 1714730
Winst per aandeel 3,14 3,32 4 6,47
Dividend per aandeel 1,21 1,28 1,43 1,55
Cashflow per aandeel 4,27 4,11 4,25 3,94
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 12,97452 11,76205 11,8075 7,32612
Dividend rendement (%) 2,97005 3,27785 3,02774 3,27004
Rendement eigen vermogen (%) 31,8 31,7 44,41 81,14
Koers einde boekjaar 40,74 39,05 47,23 47,4

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding