Eurocommercial Properties

AEX:ECMPA.NL, NL0015000K93
17,334 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2020
Omzet (mln.) 352,44
Bedrijfs resultaat (mln.) 76,70
Resultaat voor belasting (mln.) 11,13
Netto winst (mln.) 115,37
Winst per aandeel 2,34
Koers winst verhouding 4,87
Dividend per aandeel 0,50
Dividend rendement 4,39%

Balans (mln.)

  2020
Materiële activa 4,75
Financiële activa 3.903,35
Vaste activa 3.933,39
Liquide middelen 60,44
Vlottende activa 153,65
Totaal activa 4.087,04
Gewoon kapitaal 1.885,60
Preferent kapitaal 1.007,37
Aandeel van derden 60,24
Langlopende schulden 1.827,45
Kortlopende schulden 313,74
Totaal passiva 4.087,04

Overige Data

  2020
Aantal werknemers 92
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 49.300
Cashflow per aandeel 2,98
Intrinsieke waarde per aandeel 37,75
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,30
Rendement eigen vermogen (%) 6,12
Koers einde boekjaar 11,40