WESSANEN NV

FSE:A0J2RH.FFM, NL0000395317
11,390 17:20
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2015201620172018
Omzet (mln.) 523,00570,00625,80628,40
EBITDA (mln.) 50,9040,7057,6065,50
Bedrijfs resultaat (mln.) 42,2032,9047,7050,50
Resultaat voor belasting (mln.) 32,3032,5046,8050,00
Netto winst (mln.) 37,3022,8036,0036,00
Winst per aandeel 0,490,300,470,47
Koers winst verhouding 18,7544,5536,4717,09
Dividend per aandeel 0,110,120,130,14
Dividend rendement 1,20%0,90%0,76%1,74%

Balans (mln.)

  2015201620172018
Materiële activa 43,8051,2058,4069,50
Immateriële activa 97,50203,30206,60212,30
Financiële activa 0,900,600,200,30
Vaste activa 150,50263,90272,20289,10
Voorraden 59,0068,5076,5068,40
Debiteuren 92,00101,0098,8095,10
Overige vorderingen 0,100,400,801,00
Liquide middelen 24,709,4013,8017,30
Vlottende activa 192,60194,80204,80196,80
Totaal activa 343,10458,70477,00485,90
Gewoon kapitaal 183,40191,20227,70257,10
Preferent kapitaal -10,90-16,20-17,50-17,70
Langlopende schulden 19,10102,8084,4084,20
Kortlopende schulden 140,60164,70164,90144,60
Totaal passiva 343,10458,70477,00485,90

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 9049931.1881.350
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 76.00076.00076.10076.500
Cashflow per aandeel 0,300,500,550,71
Intrinsieke waarde per aandeel 2,302,402,863,22
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,995,585,992,49
Rendement eigen vermogen (%) 20,3411,9215,8114,00
Koers einde boekjaar 9,1913,3717,148,03