KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01

FSE:KE22, NL0012294466
21,660 15:46
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 5.490,005.714,005.924,006.642,00
Operationele kosten 5.335,005.563,005.796,006.490,00
Afschrijvingen 89,0082,0084,00160,00
BedrijfsResultaat 203,00192,00159,00176,00
Resultaat voor belastingen 139,00195,00164,00174,00
Belastingen 36,0045,0030,0029,00
CashFlow 59,00109,00-39,00149,00
Nettowinst 139,00135,00131,00141,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 488,00483,00482,00515,00
Immateriële activa 432,00436,00484,00481,00
Financiële activa 133,00126,00153,00173,00
Vaste activa 1.220,001.211,001.263,001.571,00
Voorraden 1.039,00913,00962,00859,00
Debiteuren 570,00622,00620,00607,00
Overige vorderingen 7,008,006,006,00
Liquide middelen 412,00494,00467,00624,00
Vlottende activa 2.362,002.394,002.421,002.459,00
Totaal activa 3.582,003.605,003.684,004.030,00
Gewoon kapitaal 1.116,001.124,001.182,001.252,00
Preferent kapitaal -162,80-53,8082,20161,20
Aandeel van derden 12,0011,0014,0012,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 318,00256,00270,00409,00
Kortlopende schulden 2.136,002.214,002.218,002.357,00
Totaal passiva 3.582,003.605,003.684,004.030,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 15.78516.17916.63016.800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80.00080.00080.00080.000
Winst per aandeel 1,741,691,641,76
Dividend per aandeel 1,051,050,00
Cashflow per aandeel 3,623,342,966,06
Intrinsieke waarde per aandeel 13,0013,7315,65
Koers-winstverhouding 13,998,2312,33
Dividend rendement (%) 4,447,780,00
Rendement eigen vermogen (%) 12,4612,0111,0811,26
Koers einde boekjaar 23,6413,4921,70