Royal Dutch Shell A » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Royal Dutch Shell A

AEX:RDSA1, GB00B03MLX29
25,910 17:29
-0,075 ( -0,29% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 264.960,00233.591,00305.179,00388.379,00
Operationele kosten 249.453,00216.001,00276.322,00343.504,00
Afschrijvingen 26.714,0024.993,0026.223,0022.135,00
BedrijfsResultaat 266,005.912,0019.706,0035.295,00
Resultaat voor belastingen 2.047,005.606,0018.130,0035.621,00
Belastingen -153,00829,004.695,0011.715,00
CashFlow 11.215,00-11.119,00535,006.878,00
Nettowinst 1.939,004.575,0012.977,0023.352,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201620172018
Materiële activa 236.098,00226.380,00223.175,00
Immateriële activa 23.967,002.418,0023.586,00
Financiële activa 39.207,0035.149,0028.403,00
Vaste activa 324.706,00311.693,00301.712,00
Voorraden 21.775,0025.223,0021.117,00
Debiteuren 25.766,0030.721,0027.541,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 19.130,0020.312,0026.741,00
Vlottende activa 86.569,0095.404,0097.482,00
Totaal activa 411.275,00407.097,00399.194,00
Gewoon kapitaal 186.646,00194.356,00198.646,00
Preferent kapitaal 10.353,7915.973,0215.310,78
Aandeel van derden 1.865,003.456,003.888,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 148.939,00129.518,00118.847,00
Kortlopende schulden 73.825,0079.767,0077.813,00
Totaal passiva 411.275,00407.097,00399.194,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 93.00092.00086.00082.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.431.3308.174.3908.342.6208.217.380
Winst per aandeel 0,300,561,562,84
Dividend per aandeel 1,711,701,701,70
Cashflow per aandeel 4,642,524,276,46
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 76,5548,9121,369,03
Dividend rendement (%) 7,456,215,106,63
Rendement eigen vermogen (%) 1,192,456,6811,76
Koers einde boekjaar 22,9727,3933,3225,66