Royal Dutch Shell A

AEX:RDSA.NL, GB00B03MLX29
21,190 17:36
0,000 (0,00%)

Kerncijfers (USD)

  2020
Omzet (mln.) 180.543,00
EBITDA (mln.) 28.697,00
Bedrijfs resultaat (mln.) -23.747,00
Resultaat voor belasting (mln.) -26.967,00
Netto winst (mln.) -21.680,00
Winst per aandeel -2,78
Koers winst verhouding -12,09
Dividend per aandeel 0,65
Dividend rendement 1,93%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 210.847,00
Immateriële activa 22.822,00
Financiële activa 25.673,00
Vaste activa 288.573,00
Voorraden 19.457,00
Debiteuren 21.781,00
Liquide middelen 31.830,00
Vlottende activa 90.695,00
Totaal activa 379.268,00
Gewoon kapitaal 155.310,00
Preferent kapitaal 12.752,00
Aandeel van derden 3.227,00
Langlopende schulden 146.780,00
Kortlopende schulden 73.951,00
Totaal passiva 379.268,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 86.00082.00083.00087.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 7.795.600
Cashflow per aandeel 4,37
Intrinsieke waarde per aandeel 19,27
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,74
Rendement eigen vermogen (%) -13,96
Koers einde boekjaar 68,2959,9459,9733,61