Royal Dutch Shell B

AEX:RDSB.NL, GB00B03MM408
22,500 17:35
+0,500 (+2,27%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 305.179,00388.379,00344.877,00180.543,00
EBITDA (mln.) 45.929,0057.430,0055.251,0028.697,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 19.706,0035.295,0026.550,00-23.747,00
Resultaat voor belasting (mln.) 18.130,0035.621,0025.485,00-26.967,00
Netto winst (mln.) 12.977,0023.352,0015.842,00-21.680,00
Winst per aandeel 1,562,842,01-2,78
Koers winst verhouding 1.589,74812,501.111,94-466,83
Dividend per aandeel 1,701,701,880,65
Dividend rendement 0,07%0,07%0,08%0,05%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 226.380,00223.175,00238.349,00210.847,00
Immateriële activa 2.418,0023.586,0023.486,0022.822,00
Financiële activa 35.149,0028.403,0025.797,0025.673,00
Vaste activa 311.693,00301.712,00311.647,00288.573,00
Voorraden 25.223,0021.117,0024.071,0019.457,00
Debiteuren 30.721,0027.541,0030.216,0021.781,00
Liquide middelen 20.312,0026.741,0018.054,0031.830,00
Vlottende activa 95.404,0097.482,0092.689,0090.695,00
Totaal activa 407.097,00399.194,00404.336,00379.268,00
Gewoon kapitaal 194.356,00198.646,00186.476,00155.310,00
Preferent kapitaal 15.973,0215.310,7813.339,3212.752,00
Aandeel van derden 3.456,003.888,003.987,003.227,00
Langlopende schulden 129.518,00118.847,00134.249,00146.780,00
Kortlopende schulden 79.767,0077.813,0079.624,0073.951,00
Totaal passiva 407.097,00399.194,00404.336,00379.268,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 86.00082.00083.00087.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.342.6208.217.3807.881.1907.795.600
Cashflow per aandeel 4,276,465,354,37
Intrinsieke waarde per aandeel 19,27
Koers Intrinsieke waarde verhouding 67,34
Rendement eigen vermogen (%) 6,6811,768,50-13,96
Koers einde boekjaar 2.480,002.307,502.235,001.297,80