Advanced Metallurgical Group » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
24,410 17:28
-0,150 ( -0,61% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 977,14 971,15 1059,65 1310,29
Operationele kosten 1040,49 1016,83 1098,14 1278,27
Afschrijvingen 29,59 29,84 30,9 33,03
BedrijfsResultaat 38,51 62,07 79,75 163,26
Resultaat voor belastingen 28,57 49,67 71,36 139,75
Belastingen 18,65 8,1 13,9 44,97
CashFlow 26,67 37,36 6,8 208,8
Nettowinst 9,92 41,57 56,96 94,62

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 226,1 298,54 327,95 0
Immateriële activa 33,22 38,11 35,13 0
Financiële activa 30,67 31,2 29,04 0
Vaste activa 351 429 439,22 0
Voorraden 143,59 162,5 316,71 0
Debiteuren 129,22 137,17 138,53 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 160,74 178,8 381,9 0
Vlottende activa 469,31 527,6 881,72 0
Totaal activa 820,31 956,6 1320,94 0
Gewoon kapitaal 175,71 257,96 319,92 0
Preferent kapitaal -35,76 -72,68 -104,07 0
Aandeel van derden 22,07 24,63 24,12 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 342,42 368,77 556,19 0
Kortlopende schulden 280,11 305,25 420,7 0
Totaal passiva 820,31 956,6 1320,94 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 2940 3053 3133 3329
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27640 28250 29910 30570
Winst per aandeel 0,36 1,47 1,91 3,1
Dividend per aandeel 0,22 0,27 0,28 0,5
Cashflow per aandeel 2,76 1,99 2,63 3,19
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 27,26891 10,59837 26,31867 9,09032
Dividend rendement (%) 2,24105 1,73304 0,55701 1,77431
Rendement eigen vermogen (%) 7,71 23,66 22,08 29,57
Koers einde boekjaar 9,81681 15,5796 50,26866 28,18

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding