Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
23,900 17:29
+0,420 (+1,79%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 971,151.059,651.310,291.188,57
Operationele kosten 1.016,831.098,141.278,271.342,92
Afschrijvingen 29,8430,9033,0341,97
BedrijfsResultaat 62,0779,75163,26-25,72
Resultaat voor belastingen 49,6771,36139,75-53,70
Belastingen 8,1013,9044,97-5,12
CashFlow 37,366,80208,80-154,61
Nettowinst 41,5756,9694,62-48,28

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 226,10298,54327,95429,99
Immateriële activa 33,2238,1135,1341,92
Financiële activa 30,6731,2029,0424,49
Vaste activa 351,00429,00439,22878,00
Voorraden 143,59162,50316,71204,15
Debiteuren 129,22137,17138,53119,05
Overige vorderingen
Liquide middelen 160,74178,80381,90226,22
Vlottende activa 469,31527,60881,72593,96
Totaal activa 820,31956,601.320,941.471,96
Gewoon kapitaal 175,71257,96319,92160,51
Preferent kapitaal -35,76-72,68-104,07-116,15
Aandeel van derden 22,0724,6324,1223,89
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 342,42368,77556,19933,06
Kortlopende schulden 280,11305,25420,70354,49
Totaal passiva 820,31956,601.320,941.471,96

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 3.0533.1333.3293.307
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 28.25029.91030.57031.370
Winst per aandeel 1,471,913,10-1,70
Dividend per aandeel 0,270,280,500,40
Cashflow per aandeel 1,992,633,191,48
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 10,6026,329,09-12,84
Dividend rendement (%) 1,730,561,771,83
Rendement eigen vermogen (%) 23,6622,0829,57-30,08
Koers einde boekjaar 15,5850,2728,1821,82