Ajax » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Ajax

AEX:AJAX, NL0000018034
17,300 17:35
-0,150 ( -0,86% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 93,42 118,22 91,95 0
Operationele kosten 92,77 109,85 105,16 0
Afschrijvingen 2,73 3,18 3,18 0
BedrijfsResultaat -1,29 66,88 1,38 0
Resultaat voor belastingen -0,67 67,02 1,76 0
Belastingen -0,17 17,28 0,33 0
CashFlow -9,83 -7,69 -52,17 0
Nettowinst -0,73 49,46 1,19 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 14,5 14,39 20,31 0
Immateriële activa 48,11 55,76 89,05 0
Financiële activa 12,41 27,48 46,07 0
Vaste activa 75,01 97,63 155,43 0
Voorraden 2,44 2,52 4,59 0
Debiteuren 15,91 52,62 65,67 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 70,27 87,28 36,13 0
Vlottende activa 95,5 148,45 116,89 0
Totaal activa 170,51 246,08 272,32 0
Gewoon kapitaal 108,81 158,44 158,3 0
Preferent kapitaal -1,77 48,59 0,17 0
Aandeel van derden 0,13 0,43 0,64 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 7,79 15,05 20,32 0
Kortlopende schulden 53,79 72,16 93,06 0
Totaal passiva 170,51 246,08 272,32 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 391 402 448 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18330 18330 18330 0
Winst per aandeel -0,04 2,7 0,06 0
Dividend per aandeel 0 0,24 0 0
Cashflow per aandeel -0,36 1,23 -1,34 0
Intrinsieke waarde per aandeel 5,93617 8,57883 8,63612 0
Koers-winstverhouding -212,5 4,18333 0 0
Dividend rendement (%) 0 2,12483 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -0,67 31,22 0,75 0
Koers einde boekjaar 8,5 11,295 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding