PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
3,522 17:35
+0,012 (+0,34%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 3.423,003.520,002.779,002.841,00
Operationele kosten 3.132,003.267,002.608,002.737,00
Afschrijvingen 92,0079,0083,00180,00
BedrijfsResultaat 290,00243,0091,0051,00
Resultaat voor belastingen 335,00201,00161,00103,00
Belastingen 55,0053,0034,0031,00
CashFlow 285,005,00-304,00203,00
Nettowinst 279,00148,0033,004,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 505,00510,00494,00414,00
Immateriële activa 201,00257,00212,00364,00
Financiële activa 18,0016,009,009,00
Vaste activa 763,00817,00798,001.126,00
Voorraden 5,006,005,004,00
Debiteuren 357,00386,00313,00271,00
Overige vorderingen 2,009,002,001,00
Liquide middelen 640,00645,00269,00480,00
Vlottende activa 1.169,001.253,00900,001.012,00
Totaal activa 1.936,002.080,001.698,002.138,00
Gewoon kapitaal -79,0034,0046,00-21,00
Preferent kapitaal -561,4272,7265,46-102,52
Aandeel van derden 3,003,003,003,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 711,00827,00770,001.205,00
Kortlopende schulden 1.301,001.216,00879,00951,00
Totaal passiva 1.936,002.080,001.698,002.138,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 41.49738.96537.78546.303
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 442.810453.530469.200493.950
Winst per aandeel 0,630,330,070,01
Dividend per aandeel 0,120,230,240,08
Cashflow per aandeel 0,250,220,060,43
Intrinsieke waarde per aandeel -0,30-0,16-0,14-0,12
Koers-winstverhouding 6,5012,3528,53201,20
Dividend rendement (%) 2,935,6412,023,98
Rendement eigen vermogen (%) -353,16435,2971,74-19,05
Koers einde boekjaar 4,094,082,002,01