Esperite

AEX:ESP, NL0009272137
0,035 17:27
-0,001 ( -3,85% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014201520162017
Omzet 27,6127,5226,2516,55
Operationele kosten 24,0927,0026,0417,74
Afschrijvingen 4,122,692,942,78
BedrijfsResultaat -5,17-7,76-9,17-12,16
Resultaat voor belastingen -5,48-8,07-9,74-12,86
Belastingen -0,47-0,86-1,200,02
CashFlow -6,43-0,71-0,560,26
Nettowinst -5,01-7,06-8,41-12,72

Balans (x 1.000.000)

  201520162017
Materiële activa 10,559,556,74
Immateriële activa 21,0219,7014,87
Financiële activa 0,080,000,16
Vaste activa 34,5532,9425,68
Voorraden 0,410,350,26
Debiteuren 13,149,619,09
Overige vorderingen 0,090,090,12
Liquide middelen 1,450,910,69
Vlottende activa 13,599,548,20
Totaal activa 48,1442,4833,88
Gewoon kapitaal 15,396,941,40
Preferent kapitaal -1,63-1,69-1,64
Aandeel van derden -0,14-0,27-0,43
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 18,8119,3718,36
Kortlopende schulden 13,8016,4414,55
Totaal passiva 48,1442,4833,88

Overige Data

  2014201520162017
Aantal werknemers 205211187133
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.73010.21010.38019.220
Winst per aandeel -0,52-0,69-0,81-0,66
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,32-0,020,09-0,18
Intrinsieke waarde per aandeel 2,191,510,670,07
Koers-winstverhouding -2,87-3,41-1,65-0,71
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -23,56-45,85-121,16-908,71
Koers einde boekjaar 1,492,351,340,47