Gemalto » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Gemalto

AEX:AXALT, NL0000400653
51,200 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 3126,53 2971,72 2968,69 0
Operationele kosten 3183,22 3811,73 3258,9 0
Afschrijvingen 198,44 227,2 232,46 0
BedrijfsResultaat 308,36 -373,44 129,62 0
Resultaat voor belastingen 293,7 -388,87 113,59 0
Belastingen 107,5 35,69 53,96 0
CashFlow 254,83 -349,52 -42,69 0
Nettowinst 185,73 -423,91 61,08 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 329,45 316,43 280,68 0
Immateriële activa 2126,25 2226,03 2252,3 0
Financiële activa 48,01 8,54 5,4 0
Vaste activa 2679,73 2707,58 2686,82 0
Voorraden 244,96 226,34 256,39 0
Debiteuren 679,37 663,85 662,45 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 663,52 320,68 261,61 0
Vlottende activa 1947,1 1601,15 1570,42 0
Totaal activa 4626,83 4308,73 4257,24 0
Gewoon kapitaal 2670,25 2175,96 2271,83 0
Preferent kapitaal 15,31 -41,91 -45,02 0
Aandeel van derden 5,2 3,38 2,48 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 944,85 1076,76 1069,47 0
Kortlopende schulden 1006,54 1052,64 913,45 0
Totaal passiva 4626,83 4308,73 4257,24 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 15000 15000 15000 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 89010 90420 90920 0
Winst per aandeel 2,1 -4,71 0,67 0
Dividend per aandeel 0,5 0 0 0
Cashflow per aandeel 5,15 3,78 3,37 0
Intrinsieke waarde per aandeel 29,49837 24,06503 24,98713 0
Koers-winstverhouding 26,15238 -10,50955 0 0
Dividend rendement (%) 0,91042 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 6,96 -19,48 2,69 0
Koers einde boekjaar 54,92 49,5 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding