JUST EAT TAKEAWAY

AEX:TKWY.NL, NL0012015705
42,450 16:22
+0,050 (+0,12%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 166,48232,31415,882.042,00
EBITDA (mln.) -32,6965,00
Bedrijfs resultaat (mln.) -37,66-33,91-77,83-107,00
Resultaat voor belasting (mln.) -37,64-35,37-88,11-147,00
Netto winst (mln.) -42,02-14,02-115,49-151,00
Winst per aandeel -0,97-0,32-1,99-1,07
Koers winst verhouding -52,45-183,75-41,31-86,36

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3,967,0536,37124,00
Immateriële activa 86,37255,011.472,667.822,00
Financiële activa 1,121,857,031.575,00
Vaste activa 91,46291,541.521,729.533,00
Voorraden 1,644,133,9714,00
Debiteuren 8,698,9139,37153,00
Overige vorderingen 0,507,0317,00
Liquide middelen 89,7989,5649,76529,00
Vlottende activa 106,46125,55136,97822,00
Totaal activa 197,91417,091.658,6910.355,00
Gewoon kapitaal 149,78138,831.132,718.499,00
Preferent kapitaal 1,804,5640,0176,00
Aandeel van derden 5,00
Langlopende schulden 5,9627,61282,741.092,00
Kortlopende schulden 42,17250,66243,25759,00
Totaal passiva 197,91417,091.658,6910.355,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.1712.6725.4238.955
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.18043.21058.010140.420
Cashflow per aandeel -0,84-0,06-1,101,26
Intrinsieke waarde per aandeel 3,473,2119,5360,53
Koers Intrinsieke waarde verhouding 14,6718,304,211,53
Rendement eigen vermogen (%) -28,06-10,10-10,20-1,78
Koers einde boekjaar 50,8858,8082,2092,40