Takeaway.com » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Takeaway.com

AEX:TKWY, NL0012015705
79,100 9:05
+0,600 ( +0,76% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 76,74 111,64 166,48 240,04
Operationele kosten 98,8 140,79 206,78 271,57
Afschrijvingen 4,08 3,76 4,97 7,95
BedrijfsResultaat -18,47 -25,96 -37,66 -35,18
Resultaat voor belastingen -18,7 -27,27 -37,64 -35,37
Belastingen 0,87 3,62 4,39 -21,36
CashFlow -5,55 130,16 -44,83 -0,19
Nettowinst -19,57 -30,89 -42,02 -14,02

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 1,98 3,08 3,96 7,05
Immateriële activa 65,45 88,3 86,37 255,01
Financiële activa 0,56 0,88 1,12 1,85
Vaste activa 67,98 92,26 91,46 291,54
Voorraden 0,64 0,81 1,64 4,13
Debiteuren 2,48 4,84 8,69 8,91
Overige vorderingen 0 0 0 0,5
Liquide middelen 4,45 134,59 89,79 89,56
Vlottende activa 10,53 145,04 106,46 125,55
Totaal activa 78,51 237,3 197,91 417,09
Gewoon kapitaal 49,42 187,75 149,78 138,83
Preferent kapitaal 1,3 1,31 1,8 4,56
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 4,9 6,93 5,96 27,61
Kortlopende schulden 24,19 42,62 42,17 250,66
Totaal passiva 78,51 237,3 197,91 417,09

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 371 720 1171 2672
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3460 43180 43180 43220
Winst per aandeel -5,66 -0,72 -0,97 -0,32
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -1,11 -0,08 -0,84 -0,06
Intrinsieke waarde per aandeel 14,28324 4,34808 3,46874 3,21217
Koers-winstverhouding 0 -32,63889 -52,45361 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -39,59 -16,45 -28,06 -10,1
Koers einde boekjaar 0 23,5 50,88 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding