Takeaway.com » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Takeaway.com

AEX:TKWY, NL0012015705
84,200 17:35
-0,050 ( -0,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 111,64 166,48 240,04 0
Operationele kosten 140,79 206,78 271,57 0
Afschrijvingen 3,76 4,97 7,95 0
BedrijfsResultaat -25,96 -37,66 -35,18 0
Resultaat voor belastingen -27,27 -37,64 -35,37 0
Belastingen 3,62 4,39 -21,36 0
CashFlow 130,16 -44,83 -0,19 0
Nettowinst -30,89 -42,02 -14,02 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3,08 3,96 7,05 0
Immateriële activa 88,3 86,37 255,01 0
Financiële activa 0,88 1,12 1,85 0
Vaste activa 92,26 91,46 291,54 0
Voorraden 0,81 1,64 4,13 0
Debiteuren 4,84 8,69 8,91 0
Overige vorderingen 0 0 0,5 0
Liquide middelen 134,59 89,79 89,56 0
Vlottende activa 145,04 106,46 125,55 0
Totaal activa 237,3 197,91 417,09 0
Gewoon kapitaal 187,75 149,78 138,83 0
Preferent kapitaal 1,31 1,8 4,56 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 6,93 5,96 27,61 0
Kortlopende schulden 42,62 42,17 250,66 0
Totaal passiva 237,3 197,91 417,09 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 720 1171 2672 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43180 43180 43220 0
Winst per aandeel -0,72 -0,97 -0,32 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,08 -0,84 -0,06 0
Intrinsieke waarde per aandeel 4,34808 3,46874 3,21217 0
Koers-winstverhouding -32,63889 -52,45361 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -16,45 -28,06 -10,1 0
Koers einde boekjaar 23,5 50,88 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding