ASR Nederland

AEX:ASRNL, NL0011872643
38,350 17:35
+0,450 (+1,19%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 34,0078,0032,0091,00
Operationele kosten 23,0024,0026,0043,00
Afschrijvingen 23,0024,0026,0043,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 838,001.128,00904,001.211,00
Belastingen 197,00220,00211,00240,00
CashFlow 948,00168,00269,00-1.063,00
Nettowinst 625,00872,00610,00912,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 56.952,0055.405,0059.009,0069.721,00
Gewoon kapitaal 4.481,005.433,005.479,006.093,00
Preferent kapitaal 672,001.196,48952,44915,44
Aandeel van derden -10,00-1,000,000,00
Groepsvermogen 4.471,005.432,005.479,006.093,00
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 56.952,0055.405,0059.009,0069.721,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.4933.6833.9064.042
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 147.000141.000141.000139.920
Winst per aandeel 6,184,336,474,38
Dividend per aandeel 1,631,741,902,04
Cashflow per aandeel 2,735,25-5,362,55
Intrinsieke waarde per aandeel 35,4037,1241,3143,10
Koers-winstverhouding 5,557,995,167,50
Dividend rendement (%) 4,755,035,706,21
Rendement eigen vermogen (%) 16,0511,1314,979,65
Koers einde boekjaar 34,3134,5833,3632,85