Celyad » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Celyad

BRU:CYAD, BE0974260896
10,340 13:59
-0,180 ( -1,71% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 0,3211,866,13-4,20
Operationele kosten 10,3715,0414,4416,03
Afschrijvingen 1,031,521,711,12
BedrijfsResultaat -29,42-25,60-52,88-38,17
Resultaat voor belastingen -29,11-23,61-56,40-37,43
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow 72,55-51,82-26,2317,29
Nettowinst -29,11-23,61-56,40-37,43

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 1,143,563,293,01
Immateriële activa 48,7949,5736,5136,16
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 50,1053,4441,2342,61
Voorraden
Debiteuren 0,551,340,230,37
Overige vorderingen
Liquide middelen 107,5282,5933,9149,78
Vlottende activa 109,4285,3736,3951,69
Totaal activa 159,52138,8177,6394,30
Gewoon kapitaal 111,4790,8847,5455,59
Preferent kapitaal 21,1824,3023,3225,67
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 36,5636,6522,1529,06
Kortlopende schulden 11,4911,287,949,65
Totaal passiva 159,52138,8177,6394,30

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 88859396
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.14093.1409.87011.940
Winst per aandeel -0,31-0,25-5,72-3,13
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,29-0,27-5,02-2,28
Intrinsieke waarde per aandeel 1,200,984,824,66
Koers-winstverhouding -156,13-71,24-6,05-5,30
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -26,12-25,97-118,64-67,33
Koers einde boekjaar 48,4017,8134,6116,59