Bone Therapeutics » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Bone Therapeutics

BRU:BOTHE, BE0974280126
3,735 17:29
+0,035 ( +0,95% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3,82 4,01 4,21 5,08
Operationele kosten 8,01 8,71 8,49 8,66
Afschrijvingen 0,39 0,54 0,52 0,58
BedrijfsResultaat -12,25 -12,81 -12,3 -11,47
Resultaat voor belastingen -14,02 -13,08 -12,59 -14,01
Belastingen 0,06 -0,06 0,18 0,13
CashFlow 28 -13,31 -11,9 -0,24
Nettowinst -14,14 -12,99 -12,75 -14,22

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 6,38 6,3 6,2 0
Immateriële activa 0,06 0,03 0,02 0
Financiële activa 0,59 0,61 0,65 0
Vaste activa 10,11 10,56 10,75 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 8,01 5,94 6,72 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 20,3 8,41 8,17 0
Vlottende activa 28,47 14,62 15 0
Totaal activa 38,58 22,79 25,75 0
Gewoon kapitaal 15,27 2,38 4,49 0
Preferent kapitaal 0,66 0,56 0,62 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 12,8 12,19 11,92 0
Kortlopende schulden 10,51 10,6 9,33 0
Totaal passiva 38,58 22,79 25,75 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 101 101 94 87
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6850 6850 6850 8310
Winst per aandeel -2,06 -1,9 -1,86 -1,71
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -1,72 -1,66 -1,61 -1,55
Intrinsieke waarde per aandeel 4,10949 2,2292 0,34745 0,54031
Koers-winstverhouding -9,46117 -4,09737 -4,17742 -2,63158
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -50,25 -85,06 -535,12 -316,59
Koers einde boekjaar 19,49 7,785 7,77 4,5

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding