Bone Therapeutics » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Bone Therapeutics

BRU:BOTHE, BE0974280126
3,695 17:35
-0,005 ( -0,14% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 3,824,014,215,08
Operationele kosten 8,018,718,498,66
Afschrijvingen 0,390,540,520,58
BedrijfsResultaat -12,25-12,81-12,30-11,47
Resultaat voor belastingen -14,02-13,08-12,59-14,01
Belastingen 0,06-0,060,180,13
CashFlow 28,00-13,31-11,90-0,24
Nettowinst -14,14-12,99-12,75-14,22

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 5,796,386,306,20
Immateriële activa 0,070,060,030,02
Financiële activa 0,490,590,610,65
Vaste activa 8,6810,1110,5610,75
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 7,918,015,946,72
Overige vorderingen
Liquide middelen 33,6120,308,418,17
Vlottende activa 41,7028,4714,6215,00
Totaal activa 50,3838,5822,7925,75
Gewoon kapitaal 28,1515,272,384,49
Preferent kapitaal 0,520,660,560,62
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 11,6912,8012,1911,92
Kortlopende schulden 10,5410,5110,609,33
Totaal passiva 50,3838,5822,7925,75

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1011019487
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.8506.8506.8508.310
Winst per aandeel -2,06-1,90-1,86-1,71
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,72-1,66-1,61-1,55
Intrinsieke waarde per aandeel 4,112,230,350,54
Koers-winstverhouding -9,46-4,10-4,18-2,63
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -50,25-85,06-535,12-316,59
Koers einde boekjaar 19,497,797,774,50