Bone Therapeutics

BRU:BOTHE, BE0974280126
2,170 17:05
-0,030 ( -1,36% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 4,014,215,083,32
Operationele kosten 8,718,498,667,41
Afschrijvingen 0,540,520,580,75
BedrijfsResultaat -12,81-12,30-11,47-11,18
Resultaat voor belastingen -13,08-12,59-14,01-10,30
Belastingen -0,060,180,130,04
CashFlow -13,31-11,90-0,240,46
Nettowinst -12,99-12,75-14,22-10,46

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 6,306,206,10
Immateriële activa 0,030,020,03
Financiële activa 0,610,650,47
Vaste activa 10,5610,7510,66
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 5,946,723,02
Overige vorderingen
Liquide middelen 8,418,178,63
Vlottende activa 14,6215,0011,73
Totaal activa 22,7925,7522,39
Gewoon kapitaal 2,384,492,05
Preferent kapitaal 0,560,620,15
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 12,1911,9211,01
Kortlopende schulden 10,609,339,34
Totaal passiva 22,7925,7522,39

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 101948770
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.8506.8508.31010.670
Winst per aandeel -1,90-1,86-1,71-0,98
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,66-1,61-1,55-0,97
Intrinsieke waarde per aandeel 2,230,350,540,19
Koers-winstverhouding -4,10-4,18-2,63-3,72
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -85,06-535,12-316,59-510,79
Koers einde boekjaar 7,797,774,503,65