Brederode

BRU:BREB.BL, LU1068091351
127,200 17:35
-0,200 (-0,16%)

Kerncijfers

  2017201820192020
EBITDA (mln.) 169,67182,30457,65262,03
Bedrijfs resultaat (mln.) 169,67182,30457,65262,03
Resultaat voor belasting (mln.) 169,67182,30457,65262,03
Netto winst (mln.) 169,67182,30457,65262,03
Winst per aandeel 5,796,2215,628,94
Koers winst verhouding 8,588,104,789,08
Dividend per aandeel 0,850,941,021,08
Dividend rendement 1,71%1,87%1,37%1,33%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Financiële activa 2.672,32
Vaste activa 1.852,752.010,242.440,092.672,32
Liquide middelen 0,010,920,20
Vlottende activa 0,290,920,620,64
Totaal activa 1.853,042.011,162.440,712.672,96
Gewoon kapitaal 1.852,792.010,182.440,272.672,41
Preferent kapitaal 169,67183,45460,05265,83
Kortlopende schulden 0,250,980,440,55
Totaal passiva 1.853,042.011,162.440,712.672,96

Overige Data

  2017201820192020
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.31029.31029.31029.310
Cashflow per aandeel 0,770,880,921,01
Intrinsieke waarde per aandeel 62,3667,6482,2490,10
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,800,750,910,90
Rendement eigen vermogen (%) 9,169,0718,759,81
Koers einde boekjaar 49,6950,4074,6081,20