Cofinimmo

BRU:COFB.BL, BE0003593044
134,800 17:37
+0,700 (+0,52%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 209,94211,73234,62295,21
EBITDA (mln.) 157,36164,37225,24
Bedrijfs resultaat (mln.) 156,81163,76224,32168,18
Resultaat voor belasting (mln.) 145,85153,93216,24125,86
Netto winst (mln.) 137,36145,00204,62119,22
Winst per aandeel 6,456,327,934,50
Koers winst verhouding 17,0217,1716,5227,07
Dividend per aandeel 5,505,505,605,80
Dividend rendement 5,01%5,07%4,27%4,76%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3.507,913.695,014.219,801,43
Immateriële activa 85,9872,4857,8849,00
Financiële activa 93,31110,77117,394.933,61
Vaste activa 3.689,023.881,024.397,255.093,59
Voorraden 0,8033,6628,76
Debiteuren 23,7024,0923,4426,02
Overige vorderingen 15,6716,6429,8138,71
Liquide middelen 22,5327,1831,5748,64
Vlottende activa 93,57140,45160,99160,03
Totaal activa 3.782,584.021,474.558,245.253,61
Gewoon kapitaal 1.903,162.082,132.451,342.574,78
Preferent kapitaal 138,97143,45204,61119,22
Aandeel van derden 83,2884,2382,6274,59
Langlopende schulden 1.222,861.140,331.025,921.417,96
Kortlopende schulden 573,28714,77998,361.186,29
Totaal passiva 3.782,584.021,474.558,245.253,61

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 129126120135
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.35022.99025.85026.480
Cashflow per aandeel 7,356,986,556,78
Intrinsieke waarde per aandeel 83,6285,2589,2491,32
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,311,271,471,33
Rendement eigen vermogen (%) 7,226,968,354,63
Koers einde boekjaar 109,75108,50131,00121,80