Immobel

BRU:IMMO.BL, BE0003599108
69,500 17:35
+0,500 (+0,72%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 149,00329,13419,54375,39
EBITDA (mln.) 22,9873,36121,7053,67
Bedrijfs resultaat (mln.) 22,5168,66115,9149,99
Resultaat voor belasting (mln.) 20,5365,54111,6342,70
Netto winst (mln.) 11,0456,81102,4433,27
Winst per aandeel 1,266,4711,663,58
Koers winst verhouding 43,847,795,6919,05
Dividend per aandeel 2,202,422,662,77
Dividend rendement (%) 3,984,804,014,06

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3,99105,2481,125,78
Immateriële activa 0,400,4344,3344,37
Financiële activa 53,9171,4170,31379,99
Vaste activa 68,10181,67213,31448,37
Voorraden 518,51511,84694,58683,12
Debiteuren 11,6920,7372,5233,17
Overige vorderingen 0,160,922,703,45
Liquide middelen 147,93170,89156,15148,06
Vlottende activa 732,14784,701.087,90982,77
Totaal activa 800,24966,371.301,211.431,14
Gewoon kapitaal 303,56344,75426,15491,92
Preferent kapitaal 55,3555,3755,01126,83
Aandeel van derden 0,020,122,012,57
Langlopende schulden 338,84332,88523,38609,60
Kortlopende schulden 157,83288,75349,67327,05
Totaal passiva 800,24966,371.301,211.431,14

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 67105185200
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.00010.00010.0009.300
Cashflow per aandeel -1,46-6,10-14,85-10,61
Intrinsieke waarde per aandeel 28,4332,3540,2850,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,941,561,651,36
Rendement eigen vermogen (%) 3,6416,4824,046,76
Koers einde boekjaar 55,2450,4066,4068,20