Immobel

BRU:IMMO, BE0003599108
63,400 16:45
+0,800 (+1,28%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 298,63149,00329,13419,54
Operationele kosten 238,70124,90259,75324,04
Afschrijvingen 0,960,474,705,79
BedrijfsResultaat 66,6622,5168,66115,91
Resultaat voor belastingen 63,8220,5365,54111,63
Belastingen 10,189,608,639,39
CashFlow 33,9527,2922,97-14,74
Nettowinst 52,4711,0456,81102,44

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 3,773,99105,2481,12
Immateriële activa 0,140,400,4344,33
Financiële activa 73,9453,9171,4170,31
Vaste activa 88,3568,10181,67213,31
Voorraden 443,12518,51511,84694,58
Debiteuren 12,1111,6920,7372,52
Overige vorderingen 0,840,160,922,70
Liquide middelen 120,64147,93170,89156,15
Vlottende activa 627,89732,14784,701.087,90
Totaal activa 716,23800,24966,371.301,21
Gewoon kapitaal 311,03303,56344,75426,15
Preferent kapitaal 65,6555,3555,3755,01
Aandeel van derden 3,920,020,122,01
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 286,68338,84332,88523,38
Kortlopende schulden 114,60157,83288,75349,67
Totaal passiva 716,23800,24966,371.301,21

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 4467105185
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.00010.00010.00010.000
Winst per aandeel 5,991,266,4711,66
Dividend per aandeel 2,002,202,422,66
Cashflow per aandeel 7,53-1,46-6,10-14,85
Intrinsieke waarde per aandeel 29,3528,4332,3540,28
Koers-winstverhouding 8,8543,847,795,69
Dividend rendement (%) 3,773,984,804,01
Rendement eigen vermogen (%) 16,873,6416,4824,04
Koers einde boekjaar 53,0155,2450,4066,40