Nationale Bank van België

BRU:BNB, BE0003008019
1.785,000 17:01
-25,000 (-1,38%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 154,70161,56173,48169,79
Operationele kosten 365,33598,88709,33643,83
Afschrijvingen 11,3013,0214,7918,76
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 790,15823,64932,341.019,87
Belastingen 151,97190,96186,78194,62
CashFlow
Nettowinst 638,18632,68745,56825,25

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 131.180,05172.676,38186.539,67181.789,09
Gewoon kapitaal 6.123,616.447,696.869,247.338,05
Preferent kapitaal 2.649,442.659,922.652,252.668,58
Aandeel van derden
Groepsvermogen 6.123,616.447,696.869,247.338,05
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 131.180,05172.676,38186.539,67181.789,09

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.1972.1552.1552.165
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 400400400400
Winst per aandeel 1.595,461.581,711.863,902.063,13
Dividend per aandeel 140,79127,63138,47122,57
Cashflow per aandeel
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 1,881,811,291,18
Dividend rendement (%) 4,704,475,755,04
Rendement eigen vermogen (%) 10,429,8110,8511,25
Koers einde boekjaar 2.995,002.856,602.410,002.430,00