Tubize (Financière de)

BRU:OBOF, BE0003823409
77,500 17:35
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 0,000,000,00
Afschrijvingen 0,000,000,00
BedrijfsResultaat 271,29287,30284,96261,49
Resultaat voor belastingen 266,17285,16283,70260,52
Belastingen -19,760,000,000,00
CashFlow 0,800,08-1,070,53
Nettowinst 285,93285,16283,70260,52

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 0,000,000,00
Immateriële activa 0,000,000,00
Financiële activa 2.309,842.481,942.751,242.826,13
Vaste activa 2.309,842.481,942.751,242.826,13
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 1,451,530,460,98
Vlottende activa 1,481,660,531,03
Totaal activa 2.311,332.483,602.751,522.827,16
Gewoon kapitaal 2.115,682.339,562.664,302.792,90
Preferent kapitaal -98,12-132,74-63,45-153,46
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 140,7490,3234,100,00
Kortlopende schulden 54,9153,7253,1234,26
Totaal passiva 2.311,332.483,602.751,522.827,16

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.55044.55044.55044.510
Winst per aandeel 6,426,406,375,85
Dividend per aandeel 0,540,560,620,68
Cashflow per aandeel -0,02-0,02-0,03-0,05
Intrinsieke waarde per aandeel 62,07
Koers-winstverhouding 9,959,489,9714,12
Dividend rendement (%) 0,850,920,980,82
Rendement eigen vermogen (%) 13,5212,1910,659,33
Koers einde boekjaar 63,8860,7063,5082,60