Resilux

BRU:RES, BE0003707214
147,000 13:51
+1,000 (+0,68%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 321,91332,36399,95418,42
Operationele kosten 279,59314,71380,97389,78
Afschrijvingen 14,3915,7716,6118,48
BedrijfsResultaat 46,4320,5927,1825,08
Resultaat voor belastingen 45,0418,1123,3422,08
Belastingen 4,242,294,845,67
CashFlow 47,41-33,89-16,89-0,96
Nettowinst 40,8115,8218,4916,41

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 79,8583,22102,14113,51
Immateriële activa 15,2419,7919,3718,99
Financiële activa 0,020,020,020,02
Vaste activa 101,00108,91128,05139,57
Voorraden 51,6055,9978,9267,17
Debiteuren 36,0948,6448,3452,87
Overige vorderingen
Liquide middelen 62,4527,4610,9210,16
Vlottende activa 155,20134,78149,39141,76
Totaal activa 256,19243,69277,44281,34
Gewoon kapitaal 147,57121,48137,57148,50
Preferent kapitaal 113,73117,88133,97144,90
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 39,8536,3030,3424,92
Kortlopende schulden 68,7785,91109,54107,92
Totaal passiva 256,19243,69277,44281,34

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 662845869907
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.9802.0202.0202.010
Winst per aandeel 20,617,819,138,17
Dividend per aandeel 2,002,003,003,00
Cashflow per aandeel 22,1614,487,419,42
Intrinsieke waarde per aandeel 72,5358,1465,0970,89
Koers-winstverhouding 7,6218,4113,2117,81
Dividend rendement (%) 1,271,392,492,06
Rendement eigen vermogen (%) 27,6513,0213,4411,05
Koers einde boekjaar 157,00143,80120,60145,50