Sioen Industries » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Sioen Industries

BRU:SIOE, BE0003743573
22,750 17:35
+0,600 ( +2,71% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 369,91 479,99 514,18 0
Operationele kosten 278,37 359,56 401,62 0
Afschrijvingen 16,42 22,14 21,89 0
BedrijfsResultaat 40,82 36,56 48,87 0
Resultaat voor belastingen 38,09 33,42 46,08 0
Belastingen 12,05 11,56 12,28 0
CashFlow -71,25 5,44 4,86 0
Nettowinst 26,03 21,86 33,8 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 115,84 128,41 142,38 0
Immateriële activa 50,89 94,32 88,6 0
Financiële activa 0,29 0,07 0 0
Vaste activa 172,62 225,06 238,15 0
Voorraden 114,47 118,99 130,74 0
Debiteuren 57,27 66,16 64,81 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 16,6 21,41 26,86 0
Vlottende activa 195,79 214,91 232,42 0
Totaal activa 368,41 439,97 470,58 0
Gewoon kapitaal 189,19 199,54 223,81 0
Preferent kapitaal -8,52 -9,54 -8 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 96,99 96,18 147,8 0
Kortlopende schulden 82,23 144,25 98,96 0
Totaal passiva 368,41 439,97 470,58 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 3578 4341 4605 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 19780 19780 19780 0
Winst per aandeel 1,32 1,11 1,71 0
Dividend per aandeel 0,53 0,56 0,62 0
Cashflow per aandeel 2,22 3,34 2,3 0
Intrinsieke waarde per aandeel 9,03438 9,52831 10,69515 0
Koers-winstverhouding 21,21212 27,40541 0 0
Dividend rendement (%) 1,89286 1,84089 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 13,76 10,96 15,1 0
Koers einde boekjaar 28 30,42 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding