Sioen Industries

BRU:SIOE, BE0003743573
22,000 15:44
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 369,91479,99514,18517,75
Operationele kosten 278,37359,56401,62408,25
Afschrijvingen 16,4222,1421,8925,44
BedrijfsResultaat 40,8236,5648,8740,43
Resultaat voor belastingen 38,0933,4246,0837,59
Belastingen 12,0511,5612,2810,14
CashFlow -71,255,444,86-9,47
Nettowinst 26,0321,8633,8027,44

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 115,84128,41142,38164,83
Immateriële activa 50,8994,3288,6087,96
Financiële activa 0,290,070,000,00
Vaste activa 172,62225,06238,15259,61
Voorraden 114,47118,99130,74142,47
Debiteuren 57,2766,1664,8167,17
Overige vorderingen
Liquide middelen 16,6021,4126,8618,20
Vlottende activa 195,79214,91232,42241,40
Totaal activa 368,41439,97470,58501,70
Gewoon kapitaal 189,19199,54223,81241,44
Preferent kapitaal -8,52-9,54-8,00-5,57
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 96,9996,18147,80137,83
Kortlopende schulden 82,23144,2598,96122,43
Totaal passiva 368,41439,97470,58501,70

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 3.5784.3414.6054.834
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 19.78019.78019.78019.780
Winst per aandeel 1,321,111,711,39
Dividend per aandeel 0,530,560,620,65
Cashflow per aandeel 2,223,342,302,35
Intrinsieke waarde per aandeel 9,039,5310,7011,56
Koers-winstverhouding 21,2127,4113,2516,40
Dividend rendement (%) 1,891,842,742,85
Rendement eigen vermogen (%) 13,7610,9615,1011,37
Koers einde boekjaar 28,0030,4222,6522,80