Sipef » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Sipef

BRU:SIP, BE0003898187
37,450 9:41
+0,500 ( +1,35% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 267,61 401,93 285 0
Operationele kosten 221,96 236,48 239,78 0
Afschrijvingen 28,79 35,31 38,74 0
BedrijfsResultaat 55,84 173,97 47,54 0
Resultaat voor belastingen 55,08 172,4 46,12 0
Belastingen 12,38 24,04 14,16 0
CashFlow -2,33 18,97 -6,58 0
Nettowinst 39,87 139,66 30,09 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 363,49 614,35 640,43 0
Immateriële activa 52,98 103,31 105,22 0
Financiële activa 60,96 8,12 7,24 0
Vaste activa 501,56 747,53 780,31 0
Voorraden 27,89 35,9 36,27 0
Debiteuren 40,4 35,47 35 0
Overige vorderingen 4,08 1,61 9,28 0
Liquide middelen 17,2 36,18 29,6 0
Vlottende activa 113,77 159,48 158,06 0
Totaal activa 615,33 907,01 938,37 0
Gewoon kapitaal 448,06 634,64 644,51 0
Preferent kapitaal 399,91 490,2 501,23 0
Aandeel van derden 25,06 33,14 34,25 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 45,15 113,38 102,04 0
Kortlopende schulden 97,06 125,85 157,57 0
Totaal passiva 615,33 907,01 938,37 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 0 21000 21619 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8950 10580 10580 0
Winst per aandeel 4,51 13,36 2,88 0
Dividend per aandeel 1,25 1,6 0,55 0
Cashflow per aandeel 5,72 11,33 3,18 0
Intrinsieke waarde per aandeel 48,66034 58,48299 60,37524 0
Koers-winstverhouding 14,13803 5,63743 0 0
Dividend rendement (%) 1,9604 2,12438 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 8,9 22,01 4,67 0
Koers einde boekjaar 63,76251 75,31604 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding