Sipef » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Sipef

BRU:SIP, BE0003898187
52,900 17:35
+3,400 ( +6,87% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 226,40267,61401,93285,00
Operationele kosten 209,87221,96236,48239,78
Afschrijvingen 28,1328,7935,3138,74
BedrijfsResultaat 28,1755,84173,9747,54
Resultaat voor belastingen 27,4355,08172,4046,12
Belastingen 6,3412,3824,0414,16
CashFlow -8,59-2,3318,97-6,58
Nettowinst 19,2339,87139,6630,09

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201620172018
Materiële activa 363,49614,35640,43
Immateriële activa 52,98103,31105,22
Financiële activa 60,968,127,24
Vaste activa 501,56747,53780,31
Voorraden 27,8935,9036,27
Debiteuren 40,4035,4735,00
Overige vorderingen 4,081,619,28
Liquide middelen 17,2036,1829,60
Vlottende activa 113,77159,48158,06
Totaal activa 615,33907,01938,37
Gewoon kapitaal 448,06634,64644,51
Preferent kapitaal 399,91490,20501,23
Aandeel van derden 25,0633,1434,25
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 45,15113,38102,04
Kortlopende schulden 97,06125,85157,57
Totaal passiva 615,33907,01938,37

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 21.00021.619
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.9508.95010.58010.580
Winst per aandeel 2,174,5113,362,88
Dividend per aandeel 0,601,251,600,55
Cashflow per aandeel 3,505,7211,333,18
Intrinsieke waarde per aandeel 45,5748,6658,4860,38
Koers-winstverhouding 26,4714,145,6416,94
Dividend rendement (%) 1,041,962,121,13
Rendement eigen vermogen (%) 4,658,9022,014,67
Koers einde boekjaar 57,4563,7675,3248,80