smartphoto group

BRU:SMAR.BL, BE0974323553
31,700 17:35
+0,700 (+2,26%)

Kerncijfers

  2020
Omzet (mln.) 62,93
EBITDA (mln.) 11,83
Bedrijfs resultaat (mln.) 8,34
Resultaat voor belasting (mln.) 7,87
Netto winst (mln.) 8,40
Winst per aandeel 2,20
Koers winst verhouding 13,64
Dividend per aandeel 0,60
Dividend rendement 2,00%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 17,95
Immateriële activa 18,95
Vaste activa 48,03
Voorraden 2,48
Debiteuren 2,28
Overige vorderingen 0,02
Liquide middelen 17,95
Vlottende activa 23,06
Totaal activa 71,10
Gewoon kapitaal 45,48
Preferent kapitaal 9,22
Langlopende schulden 6,82
Kortlopende schulden 18,80
Totaal passiva 71,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 208209210240
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.820
Cashflow per aandeel 3,29
Intrinsieke waarde per aandeel 11,32
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,65
Rendement eigen vermogen (%) 18,46
Koers einde boekjaar 15,4411,7016,2030,00