smartphoto group

BRU:SMAR, BE0974323553
18,500 17:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 45,7546,6647,6352,22
Operationele kosten 42,1942,1843,3547,66
Afschrijvingen 1,861,822,133,04
BedrijfsResultaat 1,954,594,805,11
Resultaat voor belastingen 1,834,624,584,86
Belastingen 0,52-0,610,51-2,07
CashFlow -3,063,074,812,66
Nettowinst 1,315,234,066,93

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 9,999,3613,55
Immateriële activa 17,7118,3518,80
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 34,8934,7243,88
Voorraden 2,562,342,44
Debiteuren 3,673,263,42
Overige vorderingen 0,020,040,06
Liquide middelen 6,9111,7214,42
Vlottende activa 13,1617,3620,34
Totaal activa 48,0652,0864,22
Gewoon kapitaal 31,9135,9840,46
Preferent kapitaal 2,022,032,06
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,291,456,19
Kortlopende schulden 13,8614,6517,57
Totaal passiva 48,0652,0864,22

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 216208209210
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 39.4203.9403.9403.940
Winst per aandeel 0,031,331,031,77
Dividend per aandeel 0,000,000,500,55
Cashflow per aandeel 0,091,451,722,19
Intrinsieke waarde per aandeel 0,678,108,639,72
Koers-winstverhouding 526,3311,6111,369,15
Dividend rendement (%) 0,000,004,273,40
Rendement eigen vermogen (%) 4,9516,4011,2917,12
Koers einde boekjaar 15,7915,4411,7016,20