Ter Beke

BRU:TERB, BE0003573814
110,500 17:18
-2,500 (-2,21%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 418,56508,56680,46728,13
Operationele kosten 400,38499,65666,71723,72
Afschrijvingen 17,4318,8327,1330,60
BedrijfsResultaat 18,2522,5916,226,20
Resultaat voor belastingen 17,8221,1412,832,96
Belastingen 5,264,015,59-1,46
CashFlow 9,09-9,5516,673,61
Nettowinst 12,5617,117,184,22

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 79,54132,81133,38138,13
Immateriële activa 40,53106,69105,11104,34
Financiële activa 24,180,000,000,00
Vaste activa 144,34242,57243,59252,15
Voorraden 22,2634,7936,3040,73
Debiteuren 66,99115,86121,91119,32
Overige vorderingen
Liquide middelen 16,076,5123,1826,82
Vlottende activa 105,31157,16181,39186,87
Totaal activa 249,65399,74424,98439,02
Gewoon kapitaal 114,97125,31123,38122,24
Preferent kapitaal -1,27-1,98-4,16-2,59
Aandeel van derden 0,001,611,651,93
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 38,1152,16139,68147,97
Kortlopende schulden 92,24211,97150,93161,11
Totaal passiva 249,65399,74424,98439,02

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.3262.3142.4082.476
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.7301.7301.7301.730
Winst per aandeel 7,259,874,152,44
Dividend per aandeel 3,504,004,004,00
Cashflow per aandeel 20,9812,5722,9222,90
Intrinsieke waarde per aandeel 62,9568,4367,3166,65
Koers-winstverhouding 19,3417,5029,1645,08
Dividend rendement (%) 2,502,323,313,64
Rendement eigen vermogen (%) 10,9313,655,823,46
Koers einde boekjaar 140,20172,75121,00110,00