Van de Velde

BRU:VAN, BE0003839561
24,400 17:35
+0,200 (+0,83%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 214,66210,15200,34156,67
Operationele kosten 166,69179,91167,40137,10
Afschrijvingen 7,717,0014,8015,17
BedrijfsResultaat 47,4629,1227,6019,56
Resultaat voor belastingen 47,4629,1227,6117,93
Belastingen 13,643,596,393,21
CashFlow 0,98-8,80119,418,45
Nettowinst 33,9525,5321,2214,72

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 35,7533,6329,1139,53
Immateriële activa 18,4527,6628,4926,96
Financiële activa 14,2912,7611,6310,51
Vaste activa 69,7075,3092,9978,15
Voorraden 41,9846,7036,9539,35
Debiteuren 19,3117,9215,5010,67
Overige vorderingen
Liquide middelen 21,8415,7341,4349,78
Vlottende activa 89,1092,27104,75105,11
Totaal activa 158,80167,57197,74183,26
Gewoon kapitaal 121,81133,38143,83142,63
Preferent kapitaal -8,42-8,82-6,82-7,50
Aandeel van derden 0,400,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,884,7721,4216,00
Kortlopende schulden 31,5029,1232,1224,27
Totaal passiva 158,80167,57197,74183,26

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.5311.6481.5881.501
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.32013.32013.32013.290
Winst per aandeel 2,551,921,591,11
Dividend per aandeel 1,031,031,031,00
Cashflow per aandeel 2,631,323,892,28
Intrinsieke waarde per aandeel 8,118,989,779,74
Koers-winstverhouding 17,4313,3318,8120,63
Dividend rendement (%) 2,324,023,444,37
Rendement eigen vermogen (%) 27,8719,1414,7510,32
Koers einde boekjaar 44,4525,6029,9022,90