Van de Velde

BRU:VAN, BE0003839561
20,500 9:37
-0,100 ( -0,49% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 211,87214,66210,15200,34
Operationele kosten 158,23166,69179,91167,40
Afschrijvingen 8,287,717,0014,80
BedrijfsResultaat 52,8047,4629,1227,60
Resultaat voor belastingen 52,7947,4629,1227,61
Belastingen 19,3813,643,596,39
CashFlow -11,960,98-8,80119,41
Nettowinst 33,5533,9525,5321,22

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 35,7533,6329,11
Immateriële activa 18,4527,6628,49
Financiële activa 14,2912,7611,63
Vaste activa 69,7075,3092,99
Voorraden 41,9846,7036,95
Debiteuren 19,3117,9215,50
Overige vorderingen
Liquide middelen 21,8415,7341,43
Vlottende activa 89,1092,27104,75
Totaal activa 158,80167,57197,74
Gewoon kapitaal 121,81133,38143,83
Preferent kapitaal -8,42-8,82-6,82
Aandeel van derden 0,400,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,884,7721,42
Kortlopende schulden 31,5029,1232,12
Totaal passiva 158,80167,57197,74

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.4171.5311.6481.588
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.32013.32013.32013.320
Winst per aandeel 2,522,551,921,59
Dividend per aandeel 3,501,031,031,03
Cashflow per aandeel 3,392,631,323,89
Intrinsieke waarde per aandeel 5,258,118,989,77
Koers-winstverhouding 26,2517,4313,3318,81
Dividend rendement (%) 5,292,324,023,44
Rendement eigen vermogen (%) 28,7727,8719,1414,75
Koers einde boekjaar 66,1644,4525,6029,90