Van de Velde » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Van de Velde

BRU:VAN, BE0003839561
24,100 16:36
+0,100 ( +0,42% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 214,5 211,87 214,66 210,15
Operationele kosten 160,83 158,23 166,69 179,91
Afschrijvingen 8,27 8,28 7,71 7
BedrijfsResultaat 54,18 52,8 47,46 29,12
Resultaat voor belastingen 54,29 52,79 47,46 29,12
Belastingen 13,24 19,38 13,64 3,59
CashFlow -6,1 -11,96 0,98 -8,8
Nettowinst 40,95 33,55 33,95 25,53

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 37,21 35,75 33,63 0
Immateriële activa 19,68 18,45 27,66 0
Financiële activa 14,19 14,29 12,76 0
Vaste activa 71,9 69,7 75,3 0
Voorraden 42,49 41,98 46,7 0
Debiteuren 17,49 19,31 17,92 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 18,54 21,84 15,73 0
Vlottende activa 84,81 89,1 92,27 0
Totaal activa 156,72 158,8 167,57 0
Gewoon kapitaal 116,62 121,81 133,38 0
Preferent kapitaal -8,49 -8,42 -8,82 0
Aandeel van derden 0,61 0,4 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 4,84 4,88 4,77 0
Kortlopende schulden 34,64 31,5 29,12 0
Totaal passiva 156,72 158,8 167,57 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1361 1417 1531 1648
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13320 13320 13320 13320
Winst per aandeel 3,07 2,52 2,55 1,92
Dividend per aandeel 3,5 3,5 1,03 1,03
Cashflow per aandeel 3,78 3,39 2,63 1,32
Intrinsieke waarde per aandeel 6,20195 5,2545 8,11486 8,98423
Koers-winstverhouding 20,43974 26,25397 17,42941 13,33333
Dividend rendement (%) 5,57769 5,29021 2,31747 4,02344
Rendement eigen vermogen (%) 31,69 28,77 27,87 19,14
Koers einde boekjaar 62,75 66,16 44,445 25,6

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding