Lotus Bakeries

BRU:LOTB.BL, BE0003604155
6.000,000 10:39
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 559,32616,30671,04754,26
EBITDA (mln.) 104,97118,35127,52142,79
Bedrijfs resultaat (mln.) 92,03100,60106,52119,67
Resultaat voor belasting (mln.) 88,7098,09103,52117,30
Netto winst (mln.) 66,9174,9182,5990,77
Winst per aandeel 83,2392,77102,01111,84
Koers winst verhouding 25,8327,9236,0749,98
Dividend per aandeel 29,0032,0035,5040,00
Dividend rendement 1,35%1,24%0,96%0,72%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 263,79258,18307,73
Immateriële activa 372,07356,45369,59
Financiële activa 2,244,409,76
Vaste activa 641,12622,84690,12
Voorraden 44,4646,8357,90
Debiteuren 79,0782,8694,55
Overige vorderingen 6,369,0715,36
Liquide middelen 40,0981,26132,16
Vlottende activa 171,51221,39301,97
Totaal activa 812,63844,23992,09
Gewoon kapitaal 402,40433,68519,53
Preferent kapitaal -20,85-47,96-26,93
Aandeel van derden 0,080,07
Langlopende schulden 239,58261,84289,45
Kortlopende schulden 170,57148,64183,11
Totaal passiva 812,63844,23992,09

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 2.0562.1552.398
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 810810810
Cashflow per aandeel 103,29126,60135,33
Intrinsieke waarde per aandeel 464,94499,89601,31
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,577,369,30
Rendement eigen vermogen (%) 18,6219,0417,47
Koers einde boekjaar 2.590,003.680,005.590,006.320,00

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront