Lotus Bakeries

BRU:LOTB.BL, BE0003604155
5.680,000 15:38
+20,000 (+0,35%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 529,46559,31616,30671,04
EBITDA (mln.) 101,23104,08120,30127,52
Bedrijfs resultaat (mln.) 89,1391,14102,55106,52
Resultaat voor belasting (mln.) 87,0388,7098,09103,52
Netto winst (mln.) 63,5466,9174,9182,59
Winst per aandeel 79,5083,0192,90102,01
Koers winst verhouding 26,6325,9027,8836,07
Dividend per aandeel 19,5029,0032,0035,50
Dividend rendement 0,92%1,35%1,24%0,96%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 174,43219,90263,79258,18
Immateriële activa 264,92316,53372,07356,45
Financiële activa 0,012,462,244,40
Vaste activa 447,69545,65641,12622,84
Voorraden 33,6539,0744,4646,83
Debiteuren 60,1071,1079,0782,86
Overige vorderingen 0,485,036,369,07
Liquide middelen 48,1345,6040,0981,26
Vlottende activa 149,80165,92171,51221,39
Totaal activa 597,49711,57812,63844,23
Gewoon kapitaal 293,16346,87402,40433,68
Preferent kapitaal -25,88-27,16-20,85-47,96
Aandeel van derden 0,060,060,080,07
Langlopende schulden 193,92198,04239,58261,84
Kortlopende schulden 110,36166,60170,57148,64
Totaal passiva 597,49711,57812,63844,23

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.4951.6042.0562.155
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 810820820810
Cashflow per aandeel 91,7882,01102,21126,60
Intrinsieke waarde per aandeel 342,31394,16458,89499,89
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,185,455,647,36
Rendement eigen vermogen (%) 21,6719,2918,6219,04
Koers einde boekjaar 2.116,952.150,002.590,003.680,00