Vastned Retail Belgium

BRU:VASTB, BE0003754687
40,900 17:24
-0,800 ( -1,92% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 21,7825,5239,3526,34
Operationele kosten 1,841,781,751,84
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 19,0623,5337,519,01
Resultaat voor belastingen 15,5220,5934,927,26
Belastingen 0,220,050,250,02
CashFlow -0,060,050,050,15
Nettowinst 15,3020,5334,677,24

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 347,19351,32378,74372,77
Immateriële activa 0,000,000,000,01
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 347,20351,33378,76372,78
Voorraden
Debiteuren 0,150,380,370,33
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,270,320,370,51
Vlottende activa 1,081,581,911,66
Totaal activa 348,28352,91380,67374,44
Gewoon kapitaal 244,50252,28274,51268,44
Preferent kapitaal 15,3020,5334,677,24
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 69,7863,3098,1597,58
Kortlopende schulden 34,0137,338,018,41
Totaal passiva 348,28352,91380,67374,44

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 10999
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.0805.0805.0805.080
Winst per aandeel 3,014,046,831,43
Dividend per aandeel 2,512,452,622,85
Cashflow per aandeel 2,292,502,543,03
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,5913,336,5928,60
Dividend rendement (%) 4,484,555,826,97
Rendement eigen vermogen (%) 6,268,1412,632,70
Koers einde boekjaar 55,9753,8545,0040,90