Intervest Offices & Warehouses

BRU:INTO.BL, BE0003746600
24,850 15:16
+0,100 (+0,40%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 43,9648,6967,2076,16
Bedrijfs resultaat (mln.) 28,9942,5074,8456,96
Resultaat voor belasting (mln.) 21,3734,4966,3346,72
Netto winst (mln.) 21,1934,1165,7643,43
Winst per aandeel 1,151,402,671,73
Koers winst verhouding 19,5614,719,5913,03
Dividend per aandeel 1,401,401,531,53
Dividend rendement 6,22%6,80%5,98%6,78%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 663,16866,90893,534,02
Immateriële activa 0,500,510,460,48
Financiële activa 0,180,160,251.017,96
Vaste activa 663,85867,58894,261.022,84
Debiteuren 9,6110,1211,9611,60
Overige vorderingen 6,54
Liquide middelen 0,731,972,162,68
Vlottende activa 15,5719,5824,6025,16
Totaal activa 679,42887,16918,861.047,99
Gewoon kapitaal 359,37476,62523,86547,22
Preferent kapitaal 80,0087,40126,07134,90
Aandeel van derden 0,590,577,20
Langlopende schulden 255,58297,95274,06340,00
Kortlopende schulden 64,47112,00120,36153,58
Totaal passiva 679,42887,16918,861.047,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 26283649
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18.41024.29024.66025.160
Cashflow per aandeel 1,641,351,911,65
Intrinsieke waarde per aandeel 18,1218,2219,7120,20
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,241,131,301,12
Rendement eigen vermogen (%) 5,907,1612,557,94
Koers einde boekjaar 22,4920,6025,6022,55