Spadel » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Spadel

BRU:SPA, BE0003798155
193,000 16:57
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 250,39 288,97 314,38 0
Operationele kosten 227,26 257,29 260,01 0
Afschrijvingen 12,59 16,74 19,85 0
BedrijfsResultaat 25,09 33,01 53,57 0
Resultaat voor belastingen 25,59 31,52 52,32 0
Belastingen 8,37 5,11 14,32 0
CashFlow 15,92 -35,3 1,27 0
Nettowinst 17,22 26,41 38 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 90,68 110,62 111,59 0
Immateriële activa 15,24 124,55 122,64 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 105,94 235,82 234,8 0
Voorraden 14,87 19,92 18,22 0
Debiteuren 50,32 55,04 51,68 0
Overige vorderingen 1,28 1,54 0,5 0
Liquide middelen 116,05 80,74 82,11 0
Vlottende activa 182,53 157,25 152,53 0
Totaal activa 288,47 393,07 387,34 0
Gewoon kapitaal 143,24 163 194,17 0
Preferent kapitaal -0,53 0,74 1,42 0
Aandeel van derden -0,04 -0,04 -0,04 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 31,11 88,48 72,8 0
Kortlopende schulden 114,12 141,63 120,4 0
Totaal passiva 288,47 393,07 387,34 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 762 1351 1345 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4150 4150 4150 0
Winst per aandeel 4,15 6,36 9,16 0
Dividend per aandeel 1,6 1,8 2 0
Cashflow per aandeel 7,35 10,66 10,22 0
Intrinsieke waarde per aandeel 32,91566 37,47711 44,78795 0
Koers-winstverhouding 26,74699 28,30189 0 0
Dividend rendement (%) 1,44144 1 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 12,02 16,2 19,57 0
Koers einde boekjaar 111 180 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding