Spadel » Research (Aandeel) | Belegger.nl

Spadel

BRU:SPA, BE0003798155
195,000 16:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 241,99 250,39 288,97 314,38
Operationele kosten 210,43 227,26 257,29 260,01
Afschrijvingen 12,36 12,59 16,74 19,85
BedrijfsResultaat 30,62 25,09 33,01 53,57
Resultaat voor belastingen 30,95 25,59 31,52 52,32
Belastingen 9,93 8,37 5,11 14,32
CashFlow 15,93 15,92 -35,3 1,27
Nettowinst 21,01 17,22 26,41 38

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 90,68 110,62 111,59 0
Immateriële activa 15,24 124,55 122,64 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 105,94 235,82 234,8 0
Voorraden 14,87 19,92 18,22 0
Debiteuren 50,32 55,04 51,68 0
Overige vorderingen 1,28 1,54 0,5 0
Liquide middelen 116,05 80,74 82,11 0
Vlottende activa 182,53 157,25 152,53 0
Totaal activa 288,47 393,07 387,34 0
Gewoon kapitaal 143,24 163 194,17 0
Preferent kapitaal -0,53 0,74 1,42 0
Aandeel van derden -0,04 -0,04 -0,04 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 31,11 88,48 72,8 0
Kortlopende schulden 114,12 141,63 120,4 0
Totaal passiva 288,47 393,07 387,34 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 733 762 1351 1345
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4150 4150 4150 4150
Winst per aandeel 5,06 4,15 6,36 9,16
Dividend per aandeel 1,6 1,6 1,8 2
Cashflow per aandeel 11,3 7,35 10,66 10,22
Intrinsieke waarde per aandeel 30,80482 32,91566 37,47711 44,78795
Koers-winstverhouding 18,80435 26,74699 28,30189 23,58079
Dividend rendement (%) 1,68156 1,44144 1 0,92593
Rendement eigen vermogen (%) 15,63 12,02 16,2 19,57
Koers einde boekjaar 95,15 111 180 216

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding