Belreca

BRU:BELR, BE0020575115
139,000 16:30
+9,000 (+6,92%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,030,000,00
Operationele kosten 0,090,110,090,11
Afschrijvingen 0,000,000,000,00
BedrijfsResultaat -0,09-0,08-0,09-0,11
Resultaat voor belastingen 1,086,75-0,362,66
Belastingen 0,010,000,000,00
CashFlow
Nettowinst 1,076,75-0,362,66

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,030,000,000,00
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 29,5440,0838,8040,16
Vaste activa 29,5640,0838,8040,16
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,000,00
Overige vorderingen 0,000,000,000,00
Liquide middelen 5,480,790,781,12
Vlottende activa 5,741,151,101,44
Totaal activa 35,3141,2239,9041,60
Gewoon kapitaal 34,4640,2638,9240,57
Preferent kapitaal 0,830,830,830,83
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,000,000,00
Kortlopende schulden 0,850,970,981,02
Totaal passiva 35,3141,2239,9041,60

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 0000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 320320320320
Winst per aandeel 3,4121,38-1,148,44
Dividend per aandeel 2,703,003,103,20
Cashflow per aandeel
Intrinsieke waarde per aandeel 105,00122,84118,56123,63
Koers-winstverhouding 28,595,10-92,1112,80
Dividend rendement (%) 2,772,752,952,96
Rendement eigen vermogen (%) 3,1216,76-0,926,56
Koers einde boekjaar 97,50109,00105,00108,00